Αφαίρεση βαθμών σε Αχαρναϊκό-Βέροια-Καλλιθέα

«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Απόφαση 77/2017

Ενεργοποιεί την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 69/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Βέροια μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Roberto Miguel Battion, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 225/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

Απόφαση 78/2017

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Καλλιθέα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Ricardo Silva Faria, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 231/2017 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Απόφαση 79/2017

Ενεργοποιεί την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 68/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Στέργιου Ψιάνου, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 222/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

Απόφαση 80/2017

Ενεργοποιεί την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Τζιώρα, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 223/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης».