Αναβολές στο παιδικό

Αναβολές είχαμε στο παιδικό πρωτάθλημα. Η βροχή μετέτρεψε τα γήπεδα σε λίμνες. Φωτό από τα γήπεδα Φλαμουλίου και Λογγακίου.