Δωρεάν άθληση για όλους από τον Δήμο Τρικκαίων

Κοντά στους πολίτες, με έμφαση στην υγεία όλων, δίνει ο Δήμος Τρικκαίων. Από το 2018 υλοποιεί δωρεάν το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους». Πρόκειται για πρόγραμμα με 5 επιμέρους υποπρογράμματα, που στοχεύουν στην ενίσχυση της άθλησης και των ωφελημάτων της στους πολίτες διαφόρων ηλικιών.
Τα υποπρογράμματα που θα υλοποιηθούν, είναι:

  • Παιδί και Αθλητισμός – Ποδόσφαιρο σε Ρομά – 1  Τμήμα, 10 – 15 ετών στο Κηπάκι
  • Άσκηση και Ενήλικες στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου –  2 Τμήματα
  • Άθληση και Γυναίκα  – 6 Τμήματα σε Μεγαλοχώρι, Παλαιόπυργο, Βαλτινό, Αμπελάκια, Μπάρα (7Ο ΓΕΛ), και 2ο Λύκειο (δίπλα στο γήπεδο)
  • Aqua Aerobic – Άσκηση στο νερό για γυναίκες – 2 Τμήματα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
  • Baby swimming – Βρεφική και νηπιακή κολύμβηση (6 μηνών έως 4 ετών) – 1 Τμήμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται την Τρίτη 02/01/2018  και σε αυτό μπορούν να μετάσχουν όλοι οι κάτοικοι (ενήλικες και παιδιά) ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που διατίθεται από τους Γυμναστές των τμημάτων, από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και από το γραφείο του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο (Δ.Ι.Α.Μ), στην οδό Καποδιστρίου 13.
Στον ίδιο χώρο υποβάλλεται και η αίτηση, που θα πρέπει να συνοδεύεται από:
– φωτογραφία
– ιατρική βεβαίωση από ιατρό γενικής ιατρικής ή από παιδίατρο, που να βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.
Η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα είναι δωρεάν για τους αθλούμενους.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα, μπορούν να επικοινωνούν με τους υπαλλήλους του Δήμου Τρικκαίων στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2431353524 (κ. Μάκης Αλεξίου) και 2431353518 (κ. Γεωργία Κωφού).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τηλ:24313-53518, 53524

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ …../……../201…

 

Αρ.Πρωτ.:…………………………

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ       

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ………………………………………………………

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:………………………………………………

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………….     

ΗΜ/ΓΕΝΝΗΣΗΣ… …………………………………………………..   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………………………..

Α.Φ.Μ……………………………………………………………………    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………………..

ΚΙΝΗΤΟ:…………………………………………………………………

Αρ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………………………………                                                                  

 email:…………………………………………………………………..

 Ο/Η ΑΙΤ………………….

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)