Επιστράφηκαν οι βαθμοί στην Καλλιθέα

Επιστρέφονται τρεις ( 3 ) βαθμοί στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί την 31-01-2018, δυνάμει σχετικής απόφασης της FOOTBALL LEAGUE και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/2018 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Η επιστροφή των βαθμών λαμβάνει χώρα εμπροθέσμως και νομίμως λόγω της πληρωμής του δικαιούχου ποδοσφαιριστή ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ