Η Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΘ

Την Κυριακή 25 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του Ε.Β.Λάρισας θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οικονομικός Απολογισμός.

2. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Διάφορα Θέματα αγωνιστικού ενδιαφέροντος.