Κανονισμός Μεταγραφών Μπάσκετ 2017

Ο νέος κανονισμός μεταγραφών βρίσκεται στη διάθεσή των συλλόγων μπάσκετ.  
Διαβάστε εδώ :https://drive.google.com/file/d/0B9qfcAAEzcHlanl1X0hCdEJ6SkU/view