Ποινές παικτών ΕΠΣΤ

Ανακοινώθηκαν οι τιμωρίες παικτών του ερασιτεχνικού:

279075 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ 7 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1164681 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Π ΚΑΡΥΕΣ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

578481 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ ΓΛΥΝΟΣ 1 «»

422694 ΤΣΙΟΥΝΗΣ Δ ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

579105 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ Π ΤΥΜΦΑΙΟΣ 1 «»

1236820 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΠΡΙΝΟΣ 1 «»

1369356 ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ Κ ΦΙΛΥΡΑ 1 «»