Πολλοί Τρικαλινοί Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων σεμιναρίων προεπιλογής διαιτητών

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν τα ονόματα  1ης-2ης κατηγορίας, διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας 3ης-4ης κατηγορίας, εκπαιδευτών και νέων παρατηρητών που πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις των σεμιναρίων προεπιλογής 2017-2018.

Από Τρικαλινής πλευράς, έχουμε:

Επιτυχόντες διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας

Αρετόπουλος Αλέξανδρος
Γρατσάνης Ευάγγελος
Μανασής Κωνσταντίνος
Μανούρας Χρήστος-Δημήτριος

Επιτυχόντες βοηθοί διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας

Κούρεντας Ευθύμιος
Κωτούλας Πέτρος
Λεωνίδας Κωνσταντίνος
Μανασής Μιχαήλ
Μανούρας Νικόλαος
Νταλούκας Θεόδωρος
Τζάνης Νικόλαος

Επιτυχόντες παρατηρητές 1ης και 2ης κατηγορίας

Κοφίτσας Ματθαίος
Κρίκης Ιωάννης

Επιτυχόντες διαιτητές 3ης κατηγορίας

Λεωνίδας Στυλιανός

Επιτυχόντες βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας

Αλεξόπουλος Χρήστος
Μπάλας Χρήστος
Σταφυλάς Κωνσταντίνος

Επιτυχόντες παρατηρητές 3ης κατηγορίας

Γιάγκος Παναγιώτης
Κόκκαλης Αλέξανδρος
Στάθης Ανδρέας
Τουτούκης Περικλής

Επιτυχόντες διαιτητές 4ης κατηγορίας

Ζήσης Βασίλειος
Πέτσας Σωτήριος

Επιτυχόντες παρατηρητές 4ης κατηγορίας

Κούγκουλος Χρήστος