Σε απολογία η ΠΑΕ Τρίκαλα

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας καλεί σε απολογία:

1) την Πέμπτη 27/4/2017 και ώρα 15:30 την ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ, για παράβαση των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 του Π.Κ. της ΕΠΟ. (αγώνας με ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ 26η αγωνιστική 12/4/2017)

2) την Πέμπτη 27/4/2017 και ώρα 15:30 την ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ, για παράβαση των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 του Π.Κ. της ΕΠΟ. (αγώνας με ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26η αγωνιστική 12/4/2017).

Όπως ανακοινώθηκε, κλήθηκαν σε απολογία γιατί σε φύλλα αγώνων δεν είχαν δηλωμένους προπονητές – κατόχους UEFA Pro. Υπενθυμίζεται ότι ο τεχνικός των Τρικάλων, Περικλής Αμανατίδης δεν είχε δικαίωμα να κάτσει στον πάγκο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς ήταν τιμωρημένος.

Άρθρο 5
Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος
που κατέχει
1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα
αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

Διοργάνωση Προπονητής Βοηθός προπονητή
1. Super League UEFA-PRO Δίπλωμα UEFA-A
τουλάχιστον
2. Football League Πιστοποιητικό UEFAPRO
τουλάχιστον-Πιστοποιητικό UEFA A
τουλάχιστον
3. Κ-20 Super LeagueFootball
League-UEFA-A ή UEFA-ELITE YOUTH A
Πιστοποιητικό UEFA-Β τουλάχιστον
4. K-17 Super LeagueFootball
League-Πιστοποιητικό UEFA-A
ή UEFA ELITE YOUTH A Πιστοποιητικό UEFA-
Β τουλάχιστον
5. Γ΄ Εθνική Δίπλωμα UEFA -Β
τουλάχιστον-Πιστοποιητικό UEFA B
τουλάχιστον
6 Μικτές ομάδες Ενώσεων Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον
7 Σωματεία Γυναικείου πρωταθλήματος
Ταυτότητα Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας
τουλάχιστον και σε ισχύ
8 Σωματεία Σάλας Πιστοποιητικό UEFA FUTSAL Β τουλάχιστον
9 Ερασιτεχνικά σωματεία Α’, Β’, Γ’
κατηγορίας Ταυτότητα Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας
τουλάχιστον και σε ισχύ
10 Ακαδημίες όλων των σωματείων Κ-14 Πιστοποιητικό UEFA C τουλάχιστον
Άρθρο 6
Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωματεία
1. Οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να
απασχολούν ως προπονητή της Α’ ποδοσφαιρικής τους ομάδας, κάτοχο
διπλώματος, ανάλογου των αναφερομένων στο άρθρο 5
2. Για τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η υποχρέωση πρόσληψης
προπονητή ή όχι εναπόκειται στις οικείες Ενώσεις και καθορίζεται με τις
προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, οι οποίες θα πρέπει να ορίζουν
(οπωσδήποτε) σχετικά, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του
Convention 2015 ( article 6, par.f & g)

3. Σε περίπτωση προβιβασμού τους, η Π.Α.Ε. ή το σωματείο προσλαμβάνουν
υποχρεωτικά προπονητές κατόχους διπλωμάτων και πιστοποιητικών
αναλόγων προς τα προβλεπόμενα στον πίνακα του άρθρου 5 του παρόντος
Κανονισμού.

Άρθρο 11
Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.
Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3 ,6 και 10 του
παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους
παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως:
α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών το χρηματικό πρόστιμο θα ορίζεται
από τις τοπικές Ενώσεις στις προκηρύξεις με τις οποίες θα καθορίζουν
την υποχρεωτικότητα (ή μη) της πρόσληψης προπονητή.
β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια
(500) έως χίλια (1.000) ευρώ
γ) Για Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες
(2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ
δ) Για Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες
(5.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραβατών, εντός δέκα πέντε (15) ημερών
από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, η ποινή του χρηματικού προστίμου
διπλασιάζεται με απόφαση του ιδίου οργάνου.
Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή
στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη
της επιβαλλόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό αδειοδότησης.
Άρθρο 12
Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών
1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

α) για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό χώρο και
αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα δικάζονται από τις οικείες
πειθαρχικές Επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων για τα τοπικά
πρωταθλήματα
β) Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός
αγωνιστικού χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς
κρίσεις», η δίωξη ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής
δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από
τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική
και Αναπτυξιακή Επιτροπή.
2. Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να
βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με
άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί
να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να
καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο
Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη
από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο
ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή
ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική και Αναπτυξιακή
Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, δύναται
να ανακαλέσει (ακυρώσει) την ταυτότητά του και να του επιβάλει
χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες
(5.000,00) Ευρώ.
Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν
θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη
την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
3. Προπονητής με δίπλωμα ή πιστοποιητικό UEFA, ο οποίος υπογράφει
συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμά ή το
πιστοποιητικό του, δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1,
τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με
ανάκληση του διπλώματος ή του πιστοποιητικού για έξι (6) μήνες και χρηματική
ποινή από πέντε (5.000,00) έως δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ