Πανελλήνιο ρεκόρ ο Δουβαλίδης στα 60μ εμπόδια στην Πράγα