Αναγνωρίστηκαν ως Λέσχη Φίλων Α Ο Τρίκαλα οι «Σακαφλιάδες»

Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Λεσχών Φιλάθλων που έχει προκύψει για άδειες που πρέπει να έχουν και να λειτουργούν νομότυπα, οι Σακαφλιάδες έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και με σχετική διάταξη του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, αναγνωρίστηκε η ίδρυση της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ «ΣΑΚΑΦΛΙΑΔΕΣ».