Αναβολή αγώνων Βόλεϊ στην Κεντρική Ελλάδα

Με απόφαση της ΕΠ/ΕΣΠΕΚΕΛ αναβάλλoνται όλοι οι αγώνες Βόλεϊ του διημέρου 5 & 6 Ιανουαρίου που ήταν πρoγραμματισμένοι, λόγω των τελευταίων ακραίων καιρικών φαινομένων που καθιστoύν επικίνδυνη την μετακίνηση και την αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών και αθλητριών .