ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Άρχισαν οι εργασίες της τριημερίδας που διοργανώνει η ειδικότητα του Κλασικού Αθλητισμού στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ).

Ως γνωστό η ειδικότητα του Κλασικού Αθλητισμού στα πλαίσια της πολύπλευρης ενημέρωσης των φοιτητών της έχει προγραμματίσει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σειρά εκδηλώσεων, αρχής γενομένης από την Τριημερίδα. Οι επόμενες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες.

Προκειμένου οι φοιτητές να ενημερώνονται για ζητήματα που αφορούν την ειδικότητα τους και να έχουν μια πιο σφαιρική άποψη ακούγοντας και τις απόψεις άλλων καταξιωμένων συναδέλφων, προσκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα καταξιωμένοι συνάδελφοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Υλοποιώντας το πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους το οποίο εκπονήθηκε από την ομάδα των διδασκόντων της ειδικότητας σε συνεργασία με τους φοιτητές της ειδικότητας, προγραμματίστηκε το τριήμερο από την Δευτέρα 17 Μαρτίου(ώρα 10 π.μ.) έως την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, Επιστημονική Τριημερίδα με θέματα σχετικά με την επιστημονική ρύθμιση και καθοδήγηση αθλητών που βρίσκονται στην αναπτυξιακή φάση (ηλικίες μέχρι 18 χρόνων) για τους δρόμους ημιαντοχής – αντοχής.

Στην Τριημερίδα προσκλήθηκε να μιλήσει ο διακεκριμένος Ισπανός καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Προπονησιολόγος κύριος MarianoGarziaVerdugoDelmas.

Ο ισπανός καθηγητής θα αναφερθεί στην φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την προπονητική αγωγή των αθλητών που βρίσκονται στην αναπτυξιακή φάση και που κινείται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που ακολουθείται στους ενήλικες αθλητές.

Για την καταλληλότερη και περισσότερο αποτελεσματική καθοδήγηση και ρύθμιση της προπόνησης αυτών, των ιδιαίτερα ευαίσθητων ηλικιών, ο κ. Verdugo θα αναλύσει το μοντέλο DIPER το οποίο εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της προπόνησης.

Ακόμη θα αναφερθεί στον τρόπο προσδιορισμού των στοιχείων της προπονητικής επιβάρυνσης και πως αυτά συνδέονται με το πιο πάνω μοντέλο.

Η όλη εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.