Διορίστηκε Προσωρινή Διοίκηση στην ΕΠΣ Λάρισας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, Παρασκευή 9/6/2017, εκδίκασε την προσφυγή 9 σωματείων περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας και έλαβε την ακόλουθη απόφαση. 

 

Αριθμός απόφασης66/9-6-2017
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Διορίζει προσωρινή διοίκηση (Διοικητικό Συμβούλιο) της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Π.Σ.Ν.Λ.) αποτελούμενο από τους:

1.Αριστοτέλη Γκούμα του Δημητρίου

2.Ιωάννη Γκουτζαμάνη του Παντελή

3.Αργύριο Γκρίμπα του Μιχαήλ

4.Ελευθέριο Γρηγοριάδη του Ανδρέα

5.Ιωάννη Ιωαννίδη του Χρήστου

6.Ανδρέα Καρακάση του Δημητρίου

7.Δημήτριο  Καρκατσέλα  του Θεοδώρου

8.Γρηγορίου Ζήση του Ιωάννου

9.Αδαμόπουλο Διαμαντή του Αθανασίου

10.Ακριβούλη Γεώργιο του Ευαγγέλου

11.Αρσένη  Ιωάννη του Αποστόλου

12.Βλάγκα Ιωάννη του Δημητρίου,

13.Γκανάτσιο Χρήστο του Πέτρου

14.Γουλίτσα Βασίλειο του Κωνσταντίνου

15.Κορακίδη Κωνσταντίνο του Αστέριου

και ως αναπληρωματικά μέλη του ως άνω προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Ν.Λ. Λαρίσης τους:

1.Ευάγγελο Αλατά του Δημητρίου

2.Γρηγόριο Γουργιώτη του Νικολάου

3.Καλούμενο Δαμιανό του Γεωργίου

4.Καρβούνη Δημήτριο του Αθανασίου

5.Κατσίδη Παναγιώτη του Ηλία με αρμοδιότητες:

α)Την κατά το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Ν.Λ. διοργάνωση και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων της Ε.Π.Σ.Ν.Λ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας, σαράντα (40) ημερών, αρχομένη από την επομένη δημοσίευσης της παρούσης

β)την διενέργεια κάθε αναγκαίας και επειγούσης πράξεως προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή σωματείων τα οποία ζητούσαν το διορισμό προσωρινής διοίκησης επειδή οι εκλογές ορίστηκαν από το ΔΣ της ΕΠΣ Λάρισας στις 13 Ιουνίου, ενώ όπως ισχυρίστηκαν οι προσφεύγοντες θα έπρεπε να έχουν διενεργηθεί έως τις 2 Ιουνίου, οπότε έληξε η θητεία της «διοίκησης Γρηγορίου».