Διόρθωση ποσού στην κατάπτωση εγγυητικής της ΚΑΕ Αίολος Τρικάλων

Η επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, διόρθωσε το ποσό στην κατάπτωση της εγγυητικής της ΚΑΕ Τρίκαλα. Αναλυτικά:

Κλήση προς διόρθωση της από 31.05.2018 απόφασης της Ε.Ε.Α., που αφορά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, υπέρ της εταιρείας «ARIES-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ Α.Ε.».
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ από 70.000 € σε 60.000 €