Εκλογές στην ΜΟΛΕΤ

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018  από τις 19.30 έως τις 22.30   στα γραφεία της Μοτοσυκλετιστικής λέσχης θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΛΕΤ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη για τα έτη 2017 και 2018.

Επίσης, θα γίνει συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα του Συλλόγου όπου όλα τα μέλη μας  θα έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους .