Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου στην ΕΣΚΑΘ