Ενεργοποίηση ποινής αφαίρεσης βαθμών για Αιγινιακό

Ο Αιγινιακός καλείται να εξοφλήσει τον ποδοσφαιριστή Θανάση Τόλιο μέχρι την προσεχή Πέμπτη 28/3 αλλιώς θα υποστεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών. Η απόφαση:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθής η αίτηση Π.Α.Ε. Αιγινιακός την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 32/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος Αθανάσιου Τόλιου του Σωτηρίου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 614/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως».