Επανεκκίνηση και στον αθλητισμό από τον συνδυασμό του Δημ. Παπαστεργίου/ Επιτυχημένη ημερίδα

Η άμεση σχέση της αυτοδιοίκησης με την προαγωγή της άθλησης, αναλύθηκε σήμερα στην ημερίδα που διοργάνωσε ο συνδυασμός «Επανεκκίνηση Τώρα!» στον πολυχώρο του Μήλου Ματσόπουλου.  

«Η σημερινή ημερίδα δεν είναι μια προεκλογική συγκέντρωση. Για εμάς, ιδιαίτερη σημασία έχει η βελτίωση των συνθηκών άθλησης, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και σε υποδομές, σε συνδυασμό με την απαραίτητη συνδρομή των επιστημόνων του αθλητισμού», επεσήμανε ο υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου στην εισαγωγική του ομιλία, αναφερόμενος, αφ’ ενός «στην αναγκαιότητα να ακολουθηθούν οι καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες πόλεις, και αφ’ ετέρου, στην ουσιαστική χρήση των υπαρχουσών υποδομών του Δήμου μας».

Εξάλλου, η δράση για τον αθλητισμό σχετίζεται άμεσα με τη διάχυσή της σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις ηλικίες, μέσω του σχεδίου Τοπικής Αθλητικής Ανάπτυξης που είναι πρώτη προτεραιότητα να εκπονηθεί.

Η ημερίδα, που είχε τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση- Παροχή Υπηρεσιών Άσκησης και Υγείας», περιείχε τοποθετήσεις διακεκριμένων ομιλητών, οργανωμένες ανά ενότητα Οι ομιλίες ανέλυσαν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με:

– Τη Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (από την κ. Ελένη Ζουρνατζή, MSc. Διδάσκουσα στη ΣΕΦΑΑ  – ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

– Τη διαχείριση συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης, με παράδειγμα το Παγκρήτιο Στάδιο (από τον Δρ. Δημήτριο Τσιράκο, γενικός διευθυντή και μέλος Δ.Σ. ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Διευθυντής Αθλητικών Κέντρων ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ – Ειδικό Σύμβουλς Δημάρχου Ηρακλείου για Αθλητικά Θέματα)

– Τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (από τον Δρ. Αθαν. Κουστέλιο, Καθηγητή ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

– Την Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, όπως αυτή γίνεται στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (από την κ. Μάγδα Ρουσσέτη,  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοιν. Προστασίας -Παιδείας – Αθλητισμού του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης)

– Τις Δράσεις αύξησης της φυσικής δραστηριότητας των δημοτών με στόχο την προαγωγή της υγείας (από τον  Δρ. Βασίλειο Γεροδήμο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΕΦΑΑ  – ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δόθηκε, επομένως, μια πρώτη εικόνα, για τον τρόπο με τον οποίον επανεκκινούμε τη σχέση της άθλησης με τους δημότες: από την ερασιτεχνική ενασχόληση, στη με προγραμματισμό και επιστημονική στήριξη, προαγωγή της Υγείας.