ΕΠΣΤ Από 3 και 4 αγωνιστικές τιμωρία για αποβολές

Με 3 και 4 αγωνιστικές τιμωρία οι οποίοι αποβλήθηκαν στον επεισοδιακό αγώνα κυπέλλου Κηπάκι-Βαλτινό αποφάσισε η πειθαρχική της ΕΠΣΤ και χρηματικό πρόστιμο στο Κηπάκι.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1123078   ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ  Ξ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ   1  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1212462  ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ   Β  ΡΙΖΑΡΙΟ 1    «»

1255980 ΣΚΡΑΠΑΡΗΣ  Δ ΒΑΛΤΙΝΟ  1    «»

578508  ΜΑΜΑΛΗΣ    Η  ΒΑΛΤΙΝΟ   1   «»

1332783  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ    Α  ΚΗΠΑΚΙ       3  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1177223 ΚΑΚΑΒΑΣ     Σ  ΚΗΠΑΚΙ   3      «»

1003761 ΒΛΑΧΟΣ Π  ΚΗΠΑΚΙ      4              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

553402   ΜΟΥΡΙΚΗΣ    Γ   ΒΑΛΤΙΝΟ    3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1182739   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ν  ΚΗΠΑΚΙ      3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

450435  ΤΟΛΙΑΣ   Ι    ΒΑΛΤΙΝΟ     3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 ΑΟ ΚΗΠΑΚΙΟΥ  :για  όσα  αναγράφονται στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  09.09.2018   μεταξύ των  ομάδων ΑΟ  ΚΗΠΑΚΙΟΥ  – ΑΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ   επιβάλλει  στο σωματείο και   χρηματικό  πρόστιμο 80,00 €

Κατακυρώνεται ο αγώνας      ΑΟ ΝΙΚΗ ΚΑΡΥΩΝ  – ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ     με  3-0  γιατί δεν κατέβηκε να αγωνιστεί  ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ

Κατακυρώνεται ο αγώνας      ΑΟ ΦΙΛΥΡΑΣ   – ΑΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΥ     με  0-3  γιατί δεν κατέβηκε να αγωνιστεί  η ΦΙΛΥΡΑ