Κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο ο ΑΟΤ λόγω …προπονητή

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας καλεί σε απολογία:

1) την Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 15:30 την ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. (αγώνας με ΠΑΕ ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ 21/11/2018)

Άρθρο 5
Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος
που κατέχει
1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα
αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ             Βοηθός Προπονητή
1 Super League    Δίπλωμα UEFA PRO      Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
2 Football League Δίπλωμα UEFA PRO       Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον

 Άρθρο 6
Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωματεία
Οι Π.Α.Ε. και τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και
να απασχολούν πρώτους προπονητές σε όλα τα τμήματά τους, όπου τούτο
είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 παρ. 1.

Άρθρο 11
Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.
Ε.Π.Σ. Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3, 5, 6 και 10
του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους
παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως:
α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, στις οποίες είναι υποχρεωτική η
πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά
αγώνα.
β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας, όπως και για τα ομάδες των τμημάτων
υποδομών των ΠΑΕ Α΄ και Β΄ κατηγορίας, χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια
(500) ευρώ ανά αγώνα
γ) Για Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής κατηγορίας (Football League)χρηματικό πρόστιμο
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά αγώνα
δ) Για Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής κατηγορίας (Super League) χρηματικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά αγώνα
ε) Για τα πρωταθλήματα γυναικών, όπου είναι υποχρεωτική η πρόσληψη
προπονητή διακόσια (200,00) Ευρώ ανά αγώνα
στ) Για τις μεικτές ομάδες των ΕΠΣ χίλια Ευρώ (1.000,00) ανά αγώνα

Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην
περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη της
επιβαλλόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό αδειοδότησης.

Άρθρο 12
Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών
1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
α) για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό χώρο και
αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα δικάζονται από τις οικείες πειθαρχικές
Επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων για τα τοπικά πρωταθλήματα
β) Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός αγωνιστικού
χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς κρίσεις», η δίωξη
ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από τον Πρόεδρο ή την
Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική Επιτροπή.
2. Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να
βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη
ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να
παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει
10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου
Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη
δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής
αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε
μετά από καταγγελία, δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην
αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω
παράβαση χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ
χιλιάδες (8.000,00) Ευρώ και ανάκληση ταυτότητας τριετίας μέχρι έξι (6)

μήνες. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του
δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη την
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

3. Προπονητής με δίπλωμα ή πιστοποιητικό UEFA, ο οποίος υπογράφει
συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμά ή το
πιστοποιητικό του, δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1,
τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με
ανάκληση του διπλώματος ή του πιστοποιητικού για έξι (6) μήνες και χρηματική
ποινή από πέντε (5.000,00) έως δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ.