Μεταγραφές ποδοσφαιριστών 7-10 ετών

«Απόφαση Ε.Ι.Μ. για μετεγγραφές ποδοσφαιριστών από 7 έως 10 ετών.

Η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πήρε απόφαση σχετικά με τις μετεγγραφές ποδοσφαιριστές από 7 έως 10 ετών.

Αναλυτικά η απόφαση που εστάλη σε όλες τις Ενώσεις:

«Οι μετεγγραφές για τους έχοντες δελτίο ισχύος 7 έως 10 ετών, θα διενεργούνται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητος και Μετεγγραφών, αφού προηγηθεί η σχετική αίτηση και η κατάθεση του παραβόλου σε αυτήν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Μ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ»»