Οι μεταγραφικές περίοδοι Εθνικών κατηγοριών

Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες μεταγραφών στις Εθνικές κατηγορίες:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(όταν η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 αθλητές)

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020