Νέα Υπουργική απόφαση για το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων ( ΦΕΚ Β’ 5357 / 07-12-2020 )

Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή τους τα Αθλητικά Σωματεία στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελίδα 11) που αφορά τα ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ.           Διαβάστε  ΕΔΩ