Νέο ΔΣ στη ΜΟΛΕΤ

Την πέμπτη 27 Ιανουαρίου τα μέλη της Μοτολέσχης Τρικάλων προσήλθαν στις εκλογές του νέου Δ. Σ 2022-2023.
Προσήλθαν 64 μέλη κ ψήφισαν βάσει του νέου καταστατικού..
Μετά την εκλογική διαδικασία, στις 01 Φεβρουαρίου έγινε σύσκεψη των εκλεγμένων και συγκροτήθηκε
το νέο Δ. Σ που έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Μπαμπανάτσας Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Ντεβετζής Στράτος
Γραμματέας: Γεωργάκης Ευάγγελος
Ταμίας: Κουτσιανίτη Βασιλική
Υπεύθυνος Αγωνιστικού: Βράκας Βασίλης
Έφορος Υλικού: Χαχάμης Γεώργιος
Υπεύθυνος εκδρομικού:Ζερβόπουλος Γεώργιος
Καλή μότο Χρονιά…
Εκ του Δ. Σ της ΜΟ.ΛΕ.Τ