Νέος πρόεδρος του Ασκληπιού ο Βασίλης Μπατσίλας

Συνήλθε σε Σώμα το νέο διοικητικό Συμβούλιο του Ασκληπιού που προέκυψε
μετά τις εκλογές της 28/7/2022. Μετά από κάλεσμα του πρώτου σε σταυρούς
συμβούλου κ. Μπατσίλα, συνεδρίασαν τα μέλη για την κατανομή των θέσεων
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2022-2025.
Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψε η νέα σύνθεση του ΔΣ.
Πρόεδρος: ………….. Μπατσίλας Βασίλης
Αντιπρόεδρος: …..…. Γκουτζιούπας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: …… Μπαζούκας Γεώργιος
Ειδ. Γραμματέας: …….Βούκιας Κων/νος
Ταμίας: ……………….Ακρίβου – Σπαθούλα Μαρία
Γενικός Αρχηγός: ….. Παπαγιάννης Αχιλλέας
Έφορος Υλικού: ….… Μπρουσιάκης Θεόδωρος
Σύμβουλος: ………….Μαυρίκου Κατερίνα
Σύμβουλος: ………….Λαφατζή Μάρω