Παραλαβή εντύπων και εγκύκλιος μεταγραφών από την ΕΣΚΑΘ

Ανακοινώνεται από την ΕΣΚΑΘ,   ότι έχουν παραληφθεί τα έντυπα και η εγκύκλιος των Μεταγραφών 2020-2021 και είναι στη διάθεση των σωματείων της Ένωσης από  σήμερα 2/6/2020.

Περίοδος Μεταγραφών

Ελεύθερη μεταγραφή-Προσωρινής διάρκειας – χωρίς συγκατάθεση σωματείου 15-25 Ιουνίου.

Υποβολή πινάκων αθλουμένων μελών 26-30 Ιουνίου.

Μεταγραφές αποδεσμευθέντων αθλητών 1-10 Ιουλίου. 

Ακολουθεί υπό μορφή εγγράφου PDF o Κανονισμός Μεταγραφών 2020-2021.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤ 2020