Περίοδος εγγραφών – μετεγγραφών ερασιτεχνών Ιανουαρίου 2019

Για την  χειμερινή περίοδο των εγγραφών – μετεγγραφών ερασιτεχνών,  ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες  : 

Πρώτες εγγραφές: 2 Ιανουαρίου 2019 – 30 Απριλίου 2019

Μετεγγραφές: 2 Ιανουαρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2019

Επανεγγραφές: 2 Ιανουαρίου 2019 – 28 Φεβρουαρίου 2019

Υποσχετικές: 2 Ιανουαρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2019

Αποδεσμεύσεις: 2 Ιανουαρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2019

Ομαδικές αποδεσμεύσεις: 2 Ιανουαρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2019 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο τους έως την 1η Ιουλίου 2018)

Διεθνείς μετεγγραφές: 2 Ιανουαρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2019