Πρόγραμμα Β ΕΠΣΤ Α και Β όμιλοι 2019-2020

Στις 22 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι αγώνες των δύο ομίλων της Β ερασιτεχνικής για την περίοδο 2019-2020. Τα προγράμματα έχουν ως εξής:

Α ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η    

Γλίνος        –           ΑΕΚ Σαραγίων

Γριζάνο         –           Αρδάνι

Ακ. Αμπελακίων     –           Πετρωτό

Οικουμένιος –           Μπάρα

Ζάρκο –           Κεραμίδι

Λόγγος          –           Καρυές

Κρήνη –           ΑΕΤ Κηπακίου

Αστέρας        –           Αγ. Κυριακή

Ρεπό: Ακαδημία 1

 

 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19η   

Ακαδημία 1  –           Γλίνος

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Γριζάνο

Αρδάνι          –           Οικουμένιος

Πετρωτό       –           Ζάρκο

Μπάρα         –           Λόγγος

Κεραμίδι       –           Κρήνη

Καρυές          –           Αστέρας

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Αγ. Κυριακή

Ρεπό: Ακ. Αμπελακίων

 

 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20η   

Γλίνος        –           Γριζάνο

Ακ. Αμπελακίων     –           Ακαδημία 1

Οικουμένιος –           ΑΕΚ Σαραγίων

Λόγγος          –           Αρδάνι

Κρήνη –           Πετρωτό

Αστέρας        –           Μπάρα

Αγ. Κυριακή –           Κεραμίδι

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Καρυές

Ρεπό: Ζάρκο

 

 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η 

Ακ. Αμπελακίων     –           Γλίνος

Γριζάνο         –           Οικουμένιος

Ακαδημία 1  –           Ζάρκο

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Λόγγος

Αρδάνι          –           Αστέρας

Πετρωτό       –           Αγ. Κυριακή

Μπάρα         –           ΑΕΤ Κηπακίου

Κεραμίδι       –           Καρυές

Ρεπό: Κρήνη

 

 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η                     

Γλίνος        –           Οικουμένιος

Ζάρκο –           Ακ. Αμπελακίων

Λόγγος          –           Γριζάνο

Κρήνη –           Ακαδημία 1

Αστέρας        –           ΑΕΚ Σαραγίων

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Αρδάνι

Καρυές          –           Πετρωτό

Κεραμίδι       –           Μπάρα

Ρεπό: Αγ. Κυριακή

 

 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η                     

Ζάρκο –           Γλίνος

Οικουμένιος –           Λόγγος

Ακ. Αμπελακίων     –           Κρήνη

Γριζάνο         –           Αστέρας

Ακαδημία 1  –           Αγ. Κυριακή

ΑΕΚ Σαραγίων        –           ΑΕΤ Κηπακίου

Αρδάνι          –           Κεραμίδι

Πετρωτό       –           Μπάρα

Ρεπό: Καρυές

 

 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η                     

Γλίνος        –           Λόγγος

Κρήνη –           Ζάρκο

Αστέρας        –           Οικουμένιος

Αγ. Κυριακή –           Ακ. Αμπελακίων

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Γριζάνο

Καρυές          –           Ακαδημία 1

Κεραμίδι       –           ΑΕΚ Σαραγίων

Πετρωτό       –           Αρδάνι

Ρεπό: Μπάρα

 

 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η                     

Κρήνη –           Γλίνος

Λόγγος          –           Αστέρας

Ζάρκο –           Αγ. Κυριακή

Οικουμένιος –           ΑΕΤ Κηπακίου

Ακ. Αμπελακίων     –           Καρυές

Γριζάνο         –           Κεραμίδι

Ακαδημία 1  –           Μπάρα

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Πετρωτό

Ρεπό: Αρδάνι

 

 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η                     

Γλίνος        –           Αστέρας

Αγ. Κυριακή –           Κρήνη

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Λόγγος

Καρυές          –           Ζάρκο

Κεραμίδι       –           Οικουμένιος

Μπάρα         –           Ακ. Αμπελακίων

Πετρωτό       –           Γριζάνο

Αρδάνι          –           Ακαδημία 1

Ρεπό: ΑΕΚ Σαραγίων

 

 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η                   

Αγ. Κυριακή –           Γλίνος

Αστέρας        –           ΑΕΤ Κηπακίου

Κρήνη –           Καρυές

Λόγγος          –           Κεραμίδι

Ζάρκο –           Μπάρα

Οικουμένιος –           Πετρωτό

Ακ. Αμπελακίων     –           Αρδάνι

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Ακαδημία 1

Ρεπό: Γριζάνο

 

 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η                   

Γλίνος        –           ΑΕΤ Κηπακίου

Καρυές          –           Αγ. Κυριακή

Κεραμίδι       –           Αστέρας

Μπάρα         –           Κρήνη

Πετρωτό       –           Λόγγος

Αρδάνι          –           Ζάρκο

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Ακ. Αμπελακίων

Ακαδημία 1  –           Γριζάνο

Ρεπό: Οικουμένιος

 

 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η                   

Καρυές          –           Γλίνος

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Κεραμίδι

Αγ. Κυριακή –           Μπάρα

Αστέρας        –           Πετρωτό

Κρήνη –           Αρδάνι

Ζάρκο –           ΑΕΚ Σαραγίων

Οικουμένιος –           Ακαδημία 1

Γριζάνο         –           Ακ. Αμπελακίων

Ρεπό: Λόγγος

 

 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30η                   

Γλίνος        –           Κεραμίδι

Μπάρα         –           Καρυές

Πετρωτό       –           ΑΕΤ Κηπακίου

Αρδάνι          –           Αγ. Κυριακή

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Κρήνη

Ακαδημία 1  –           Λόγγος

Γριζάνο         –           Ζάρκο

Ακ. Αμπελακίων     –           Οικουμένιος

Ρεπό: Αστέρας

 

 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 31η                   

Μπάρα         –           Γλίνος

Κεραμίδι       –           Πετρωτό

Καρυές          –           Αρδάνι

Αγ. Κυριακή –           ΑΕΚ Σαραγίων

Αστέρας        –           Ακαδημία 1

Κρήνη –           Γριζάνο

Λόγγος          –           Ακ. Αμπελακίων

Οικουμένιος –           Ζάρκο

Ρεπό: ΑΕΤ Κηπακίου

 

 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 32η                   

Γλίνους        –           Πετρωτό

Αρδάνι          –           Μπάρα

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Καρυές

Ακαδημία 1  –           ΑΕΤ Κηπακίου

Γριζάνο         –           Αγ. Κυριακή

Ακ. Αμπελακίων     –           Αστέρας

Οικουμένιος –           Κρήνη

Ζάρκο –           Λόγγος

Ρεπό: Κεραμίδι

 

 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 33η                   

Αρδάνι          –           Γλίνος

Μπάρα         –           ΑΕΚ Σαραγίων

Κεραμίδι       –           Ακαδημία 1

Καρυές          –           Γριζάνο

ΑΕΤ Κηπακίου         –           Ακ. Αμπελακίων

Αγ. Κυριακή –           Οικουμένιος

Αστέρας        –           Ζάρκο

Λόγγος          –           Κρήνη

Ρεπό: Πετρωτό

 

 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 34η                   

ΑΕΚ Σαραγίων        –           Ζάρκο

Ακαδημία 1  –           Πετρωτό

Γριζάνο         –           Μπάρα

Ακ. Αμπελακίων     –           Κεραμίδι

Οικουμένιος –           Καρυές

Ζάρκο –           ΑΕΤ Κηπακίου

Λόγγος          –           Αγ. Κυριακή

Κρήνη –           Αστέρας

Ρεπό: Γλίνος

 

Β ΟΜΙΛΟΣ

 1η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η                   

Πρόδρομος  –           Ροπωτό

Γόμφοι          –           Φωτεινό

Χρυσομηλιά –           Βαλτινό

Βυτουμάς     –           Βασιλική

Ασπρόβαλτος         –           Πρίνος

Θεόπετρα    –           Γενέσι

Δενδροχώρι –           Πιαλεία

Παλ/ρο         –           Τζούρτζια

 

2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η                     

Γόμφοι          –           Πρόδρομος

Ροπωτό         –           Χρυσομηλιά

Φωτεινό       –           Βυτουμάς

Βαλτινό         –           Ασπρόβαλτος

Βασιλική       –           Θεόπετρα

Πρίνος           –           Δενδροχώρι

Γενέσι            –           Τζούρτζια

Πιαλεία         –           Παλ/ρο

 

3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η                     

Πρόδρομος  –           Χρυσομηλιά

Βυτουμάς     –           Γόμφοι

Ασπρόβαλτος         –           Ροπωτό

Θεόπετρα    –           Φωτεινό

Δενδροχώρι –           Βαλτινό

Τζούρτζια     –           Βασιλική

Παλ/ρο         –           Πρίνος

Γενέσι            –           Πιαλεία

 

4η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19η                     

Βυτουμάς     –           Πρόδρομος

Χρυσομηλιά –           Ασπρόβαλτος

Γόμφοι          –           Θεόπετρα

Ροπωτό         –           Δενδροχώρι

Φωτεινό       –           Τζούρτζια

Βαλτινό         –           Παλ/ρο

Βασιλική       –           Πιαλεία

Πρίνος           –           Γενέσι

 

5η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20η                     

Πρόδρομος  –           Ασπρόβαλτος

Θεόπετρα    –           Βυτουμάς

Δενδροχώρι –           Χρυσομηλιά

Τζούρτζια     –           Γόμφοι

Παλ/ρο         –           Ροπωτό

Πιαλεία         –           Φωτεινό

Γενέσι            –           Βαλτινό

Βασιλική       –           Πρίνος

 

6η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η                     

Θεόπετρα    –           Πρόδρομος

Ασπρόβαλτος         –           Δενδροχώρι

Βυτουμάς     –           Τζούρτζια

Χρυσομηλιά –           Παλ/ρο

Γόμφοι          –           Πιαλεία

Ροπωτό         –           Γενέσι

Φωτεινό       –           Πρίνος

Βαλτινό         –           Βασιλική

 

7η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η                     

Πρόδρομος  –           Δενδροχώρι

Τζούρτζια     –           Θεόπετρα

Παλ/ρο         –           Ασπρόβαλτος

Πιαλεία         –           Βυτουμάς

Γενέσι            –           Χρυσομηλιά

Πρίνος           –           Γόμφοι

Βασιλική       –           Ροπωτό

Φωτεινό       –           Βαλτινό

 

8η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η                     

Τζούρτζια     –           Πρόδρομος

Δενδροχώρι –           Παλ/ρο

Θεόπετρα    –           Πιαλεία

Ασπρόβαλτος         –           Γενέσι

Βυτουμάς     –           Πρίνος

Χρυσομηλιά –           Βασιλική

Γόμφοι          –           Βαλτινό

Ροπωτό         –           Φωτεινό

 

9η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η                     

Πρόδρομος  –           Παλ/ρο

Πιαλεία         –           Τζούρτζια

Γενέσι            –           Δενδροχώρι

Πρίνος           –           Θεόπετρα

Βασιλική       –           Ασπρόβαλτος

Βαλτινό         –           Βυτουμάς

Φωτεινό       –           Χρυσομηλιά

Ροπωτό         –           Γόμφοι

 

10η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η                   

Πιαλεία         –           Πρόδρομος

Παλ/ρο         –           Γενέσι

Τζούρτζια     –           Πρίνος

Δενδροχώρι –           Βασιλική

Θεόπετρα    –           Βαλτινό

Ασπρόβαλτος         –           Φωτεινό

Βυτουμάς     –           Ροπωτό

Χρυσομηλιά –           Γόμφοι

 

11η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η                   

Πρόδρομος  –           Γενέσι

Πρίνος           –           Πιαλεία

Βασιλική       –           Παλ/ρο

Βαλτινό         –           Τζούρτζια

Φωτεινό       –           Δενδροχώρι

Ροπωτό         –           Θεόπετρα

Γόμφοι          –           Ασπρόβαλτος

Χρυσομηλιά –           Βυτουμάς

 

12η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η                   

Πρίνος           –           Πρόδρομος

Γενέσι            –           Βασιλική

Πιαλεία         –           Βαλτινό

Παλ/ρο         –           Φωτεινό

Τζούρτζια     –           Ροπωτό

Δενδροχώρι –           Γόμφοι

Θεόπετρα    –           Χρυσομηλιά

Ασπρόβαλτος         –           Βυτουμάς

 

13η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η                   

Πρόδρομος  –           Βασιλική

Βαλτινό         –           Πρίνος

Φωτεινό       –           Γενέσι

Ροπωτό         –           Πιαλεία

Γόμφοι          –           Παλ/ρο

Χρυσομηλιά –           Τζούρτζια

Βυτουμάς     –           Δενδροχώρι

Ασπρόβαλτος         –           Θεόπετρα

 

14η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η                   

Βαλτινό         –           Πρόδρομος

Βασιλική       –           Φωτεινό

Πρίνος           –           Ροπωτό

Γενέσι            –           Γόμφοι

Πιαλεία         –           Χρυσομηλιά

Παλ/ρο         –           Βυτουμάς

Τζούρτζια     –           Ασπρόβαλτος

Δενδροχώρι –           Θεόπετρα

 

15η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30η                   

Πρόδρομος  –           Φωτεινό

Ροπωτό         –           Βαλτινό

Γόμφοι          –           Βασιλική

Χρυσομηλιά –           Πρίνος

Βυτουμάς     –           Γενέσι

Ασπρόβαλτος         –           Πιαλεία

Θεόπετρα    –           Παλ/ρο

Δενδροχώρι –           Τζούρτζια