Προκήρυξη παιδικού εφηβικού πρωταθλήματος μπάσκετ 2022-2023

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ καθώς και της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων 2022-23

προκηρύσσουμε το πρωτάθλημα Παίδων-Εφήβων .Ε.Σ.ΚΑ.Θ περιόδου 2022-2023

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται να πάρουν
μέρος τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.Κ.Α.Θ
Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο επιτρέπεται στα σωματεία να
δηλώσουν και δεύτερη ομάδα παίδων-εφήβων.

ΑΡΘΡΟ 2ο :ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβληθούν
στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ το αργότερο, μέχρι 20-08-22 και να περιλαμβάνουν τα
στοιχεία που προβλέπονται από τον κανονισμό πρωταθλημάτων (Άρθρο16-
Δηλώσεις Συμμετοχής, Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης κ Διεξαγωγής
Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην
Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό
γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται για 08-10-22.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και τόπο
που θα ανακοινωθούν έγκαιρα .

ΑΡΘΡΟ 3ο ¨ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α) ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα αγωνιστούν σ ’έναν, δύο ή
τρείς ομίλους σε κάθε νομό ανάλογα με τον αριθμό που θα δηλώσουν
συμμετοχή. Τα σωματεία εκάστου ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους 2
φορές .
Μετά το τέλος της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση για την
ανάδειξη των δύο πρώτων κάθε νομού .Μετά το τέλος και της δεύτερης

φάσης θα ακολουθήσει η Τρίτη φάση με την συμμετοχή των δύο πρώτων
του κάθε νομού. Στην φάση αυτή θα συναντηθούν μετά από κλήρωση οι
πρώτοι με τους δεύτερους και οι αγώνες θα διεξαχθούν εναλλάξ στην έδρα
της κάθε ομάδας.
Νικήτριες θα αναδειχθούν οι ομάδες που θα σημειώσουν δύο νίκες και σε
περίπτωση που έχουν από μία νίκη θα προκριθούν εκείνες που θα έχουν
καλύτερο συντελεστή πόντων.
Στην συνέχεια οι τέσσερις (4) ομάδες που απέμειναν θα αγωνιστούν με
κλήρωση σε διπλούς αγώνες εναλλάξ στην έδρα της κάθε ομάδος και
νικήτριες θα αναδειχθούν οι ομάδες που θα σημειώσουν δύο νίκες και σε
περίπτωση που θα έχουν από μία νίκη θα αναδειχθούν νικήτριες εκείνες που
θα έχουν καλύτερο συντελεστή πόντων. Τέλος οι δύο νικήτριες θα
αγωνιστούν στον τελικό σε ουδέτερη έδρα για την ανάδειξη του
πρωταθλητή Θεσσαλίας.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα
εφόσον δε παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την
κανονική περάτωση του πρωταθλήματος και απαγορεύεται η αλλαγή της
ημέρας του αγώνα λόγω άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων του
σωματείου η κωλύματος προπονητή κ.λ.π
Ειδικά για το πρωτάθλημα παίδων απαγορεύονται οι άμυνες ζώνης.
Τα σωματεία που θα δηλώσουν 2 ομάδες παίδων δεν δεσμεύουν την
Ένωση για παράλληλη διεξαγωγή των αγώνων τους την ίδια ημέρα.

Β)ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Α’ΦΑΣΗ
Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Εφηβικό πρωτάθλημα θα αγωνιστούν σε
έναν ή δύο ομίλους σε κάθε νομό ανάλογα με τον αριθμό που θα δηλώσουν
συμμετοχή. Τα σωματεία του κάθε ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο
φορές.
Β΄ΦΑΣΗ
Μετά το τέλος της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει η β΄φάση για την
ανάδειξη του πρωταθλητή κάθε νομού με την συμμετοχή των δύο πρώτων
ομάδων του κάθε ομίλου σε αγώνες νοκ-άουτ μεταξύ του πρώτου του
α΄όμίλου και του δευτέρου του β όμίλου και του πρώτου του β όμίλου και του
δεύτερου του α΄ομίλου. Στη συνέχεια οι πρωταθλητές των νομών θα
αγωνιστούν μετά από κλήρωση σε αγώνα νοκ-αουτ σε ουδέτερο γήπεδο,
στην συνέχεια οι δύο νικήτριες ομάδες θα αγωνιστούν στον τελικό σε
ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη του πρωταθλητή Θεσσαλίας .

ΑΡΘΡΟ 4o : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΏΝΩΝ

Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του Σε
περίπτωση που στην περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο
τότε και μόνο μπορεί να αγωνιστεί σε κλειστό άλλης περιοχής της

πλησιέστερης προς τα άλλα σωματεία του ομίλου.

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα
και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης με δική του ευθύνη
και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά
δερμάτινες μπάλες molten Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να
προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της
προθέρμανσης των αθλητών της με τρείς (3) τουλάχιστον μπάλες, όμοιες
με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6o : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που
πληρούν τους όρους των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του ισχύοντος. Ειδικά
για το εφηβικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες τα έτη 2005-06.και
απεριόριστος αριθμός αθλητών του 2007 και νεώτεροι.

Στο παιδικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες το έτος 2007 και
νεώτεροι.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ίδιων παικτων και στις δύο ομάδες
παίδων εφ όσον το σωματειο συμμετέχει με δεύτερη ομάδα στο
παιδικο πρωτάθλημα.Επιτέπεται η μετακίνηση αθλητών από το ένα
αναπτυξιακό τμήμα στο άλλο της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας μόνο
μετά το τέλος του Α΄Γύρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται απο το άρθρο
5.των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5
των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο τους
μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από
χρηματικό ποσό 20 Ευρώ ως παράβολο που βεβαιώνεται με Γ.Ε της
Ένωσης.

Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Ο.Κ. ασκούνται ενώπιον
του ΑΣΕΑΔ, του ΣΔΟΑ κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάζεις που
ισχύουν.

Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές
τους συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την
επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που
έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του

καταστατικού των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση
τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν
σύμβαση Ε.Ο.Κ ,Σωματείων και αθλητών) ,μόνο τα διαιτητικά όργανα που
προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές απαγορευμένης ρητώς κάθε
προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9o : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Τα σωματεία ,οι παράγοντες ,οι αθλητές καθώς και οι προπονητές
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το ισχύοντα αθλητικό νόμο
και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (πειθαρχικό δίκαιο).

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο
13 των κανονισμών Γενικός Κανονισμός ,Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Διοργανώσεων Ε. Ο. Κ.( (2) βαθμοί για την νίκη,(1) βαθμός για την ήττα
συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από αδυναμία /άρθρο 21
Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από
υπαιτιότητα). Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 36.Γενικός Κανονισμός Οργάνωση και Διεξαγωγής
Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (Βλέπε προκήρυξη Α-1, Α-
2, Β’ κατηγορίας.)

ΑΡΘΡΟ 11o : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών καθώς και τα οδοιπορικά θα
ορισθούν από την Ε.Ο.Κ.
Οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται στην έναρξη
του αγώνα από το γηπεδούχο σωματείο ,το οποίο θα λάβει τα παραπάνω
ποσά από την Ε.Ο.Κ μέσω της Ένωσης .

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στον πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο και στους αθλητές του
θα απονεμηθούν χρυσά μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν για την διεξαγωγή

κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό
στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό ‘η από άλλο
αναγνωρισμένο φορέα του Υπουργείου Υγείας..Σε περίπτωση απουσίας των
παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη
έναρξη του αγώνα ,ο αγώνας θα αναβάλλεται ,και θα ορίζεται εκ νέου σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο

γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 Ευρώ
και θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης πρίν την τέλεση του
αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον
συγκεκριμένο αγώνα.

Επισημαίνετε ότι εφ΄οσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη
πόλη και αναβληθεί λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε διασώστη ,είτε
πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον
Ερυθρό Σταυρό, τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το
υπαίτιο σωματείο .Το αντίτιμο θα το καθορίζει η Ενωση και θα το καταθέτουν
στην Ένωση προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο ,πρίν την επανάληψη
του παιχνιδιού ,αλλιώς θα μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα.

ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε. Ο. Κ
την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα και για κάθε ασάφεια που έχει
ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ Κ.ΖΕΙΚΟΣ