Προκήρυξη πρωταθλημάτων υποδομών ΕΠΣΤ περιόδου 2020-2021

Η ΄Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων, έχοντας υπόψη: 1. Tην ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, 2. το Καταστατικό της, 3. τους Κανόνες του Παιχνιδιού 2020- 2021, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τους Κανόνες διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου των Αναπτυξιακών Ηλικιών (GRASSROOTS) της Ε.Π.Ο., τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου και τον Πειθαρχικό Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα. 4. την από 19/8/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της . και επιθυμώντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά, με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών της αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021, στις κατηγορίες Κ16, Κ14, Κ12, Κ10, που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν οι παρακάτω όροι:

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα σωματεία στη δύναμη Ε.Π.Σ.Τ. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα.

2. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει την υποχρεωτική συμμετοχή του τμήματος στην α΄ και β’ φάση του πρωταθλήματος την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, καθώς και τη μη συμμετοχή των τμημάτων υποδομών του συλλόγου σε μη αδειοδοτημένο από την Ε.Π.Σ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ποδοσφαιρικό τουρνουά υποδομών (επίσημους η φιλικούς) ή ετήσιας διοργάνωσης «φιλικών» αγώνων, παράλληλα με τη διοργάνωση πρωταθλημάτων Υποδομών της ¨Ένωσης. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών επισύρει τις διοικητικές ποινές, της κατάπτωσης της χρηματικής εγγυήσης και των όσων προβλέπονται από το άρθρο 13 της παρούσης

3. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Τ. (www.epst.gr), που συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από έγγραφη συγκατάθεση της ομάδος ή του νομικού ή φυσικού προσώπου, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή έχουν τη χρήση αυτού [άρθρο 8 παρ.3 ΚΑΠ], ως και το έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όλων των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

4. Τα σωματεία με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλουν ως ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα για κάθε τμήμα: α] για τις κατηγορίες Κ-16 , Κ-14, χρηματικό παράβολο 50 ΕΥΡΩ, β] ΜΟΝΟ για την κατηγορία Κ-12 χρηματικό παράβολο 20 ΕΥΡΩ, γ] για τις κατηγορίες Κ-10, K8 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ και δ] το ποσό των 100,00 € (εκατό ευρώ), ως εγγύηση διασφάλισης της συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα υποδομών. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται υποχρεωτικά είτε το σωματείο λάβει μέρος σε μία κατηγορία του πρωταθλήματος, είτε λάβει μέρος σε όλες τις κατηγορίες. Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, σε καμία κατηγορία, αν δεν καταβληθεί πρώτα η εγγύηση των 100,00 € . Στο σωματείο, εφόσον αγωνιστεί κανονικά και ανελλιπώς σε όλες τις προγραμματισμένες αγωνιστικές της κατηγορίας ή των κατηγοριών που μετέχει, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ το ποσό της χρηματικής εγγύησης στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου

5. Σωματεία που έχουν καταβάλλει το ποσό των 100,00 € στις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους και δεν αφαιρέθηκε ή δεν επιστράφηκε ύστερα από αίτησή τους, τότε δεν θα καταβάλλουν νέα εγγύηση για την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021

ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

1. Κάθε σωματείο δύναται να συμμετάσχει με μία ή το πολύ δύο ομάδες σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. αρκεί να έχει εξασφαλισμένη την έδρα – γήπεδο για κάθε τμήμα (έγγραφο παραχώρησης υποχρεωτικά μαζί με τη δήλωση συμμετοχής) που θα αγωνίζεται, είτε με ένα είτε με περισσότερα τμήματα. Σωματείο που μετέχει με δύο ομάδες στην ίδια κατηγορία, αυτές δεν δύνανται να αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο της κατηγορίας αυτής. Εάν σχηματιστεί μόνο ένας όμιλος το σωματείο δεν μπορεί να συμμετάσχει με δυο ομάδες Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από το 1ο στο 2ο τμήμα και αντίστροφα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από το ένα τμήμα στο άλλο του ιδίου σωματείου της αυτής κατηγορίας, ύστερα από έγγραφο αίτημα του Συλλόγου και τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Πρωταθλημάτων καθώς και απεριόριστος αριθμός ποδοσφαιριστών ως μετεγγραφή από άλλο σωματείο την περίοδο των μετεγγραφών του μήνα Ιανουαρίου (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ. Τα σωματεία που διατηρούν τμήματα, στις κατηγορίες Κ-16, Κ14, Κ-12 ,Κ-10, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ πρωτίστως να τα δηλώσουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ.T.

2. Ποδοσφαιριστές κάτοχοι δελτίων αθλητικής ιδιότητος Ε.Π.Ο. που ανήκουν επίσημα σε αθλητικό σύλλογο, το οποίο εξ αντικειμενικής αδυναμίας δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ με τμήμα ανδρών ή αντίστοιχα τμήματα στα Πρωταθλήματα Υποδομών δύνανται να αγωνίζονται σε ομάδα σωματείου μέλους της Ε.Π.Σ.Τ., με την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήματος από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, που θα συνοδεύεται από την συγκατάθεση του Σωματείου, στο οποίο ανήκουν οι ποδοσφαιριστές και της σχετικής χορήγησης της σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων.

3. Τα σωματεία πρέπει απαραίτητα να έχουν διαφορετικό προπονητή για κάθε τμήμα της ομάδας τους που συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ομάδων σωματείων στα Πρωταθλήματα Υποδομών είναι η μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητάς τους προς την Ε.Π.Σ.Τ. (οφειλές από ποινές, δηλώσεις συμμετοχής κλπ.). Σε αντίθετη δε περίπτωση, δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ16

α. Στην κατηγορία Κ16 συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότεροι

β. Ειδικότερα για τα πρωταθλήματα Κ-16, και στο πλαίσιο διασύνδεσης με το νέο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποδομής Κ-15 (Μικτές Ομάδες ΕΠΣ), τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν στο ΦΑ έως 9 παίκτες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15.( γεννηθέντες 2006)

Στο πρωτάθλημα Κ16 οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται – ημεδαποί και αλλοδαποί – με δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή με προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.T. μέχρι στις 30-11-2020 και με την κάρτα υγείας Σωματεία που συμμετέχουν με δύο τμήματα σε πρωτάθλημα της ιδίας κατηγορίας ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διοργανώτρια αρχή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ) όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ , (Ειδικό έντυπο προσάρτημα της παρούσης).

ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΟΜΑΔΟΣ ΜΕ ΣΚΟΡ 3 -0.

Ποδοσφαιριστής που είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΔΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωματείου με προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Τ. εκτός εάν το σωματεία δεν συμμετέχει στους αγώνες του παιδικού. Ποδοσφαιριστές με προσωρινό δελτίο μπορούν να αγωνιστούν σε αγώνες μέχρι στις 30-11- 20 εκτός από δυο (2) αλλοδαπούς για των οποίων όμως έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση δελτίου και δεν έχουν απορριφτεί.

Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων

γ. Σε κάθε ομάδα θα συμμετάσχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικό διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 40΄, με ανάπαυλα 15΄, και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (5 άρα).

δ. Το πρωτάθλημα κατηγορίας Κ16 ο αριθμός των ομίλων και των ομάδων που θα συμπεριληφθούν σε αυτούς, θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Τ., μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως των δηλώσεων συμμετοχής.

ε. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί .Δίδεται η δυνατότητα πέντε αλλαγών Στους αγώνες του πρωταθλήματος Κ16 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες.  Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι τεσσάρων (4) κοινοτικών η αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή αυτών στον αγώνα .Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύναται να συμμετάσχουν ως τέσσερις (4) κοινοτικοί, η αλλοδαποί ποδοσφαιριστές.. Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομής των σωματείων εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα ανδρών δεν εκτίονται σε πρωταθλήματα υποδομής

2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ14

α. Στο πρωτάθλημα Κ14 11 Χ 11 θα συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2007 και νεότεροι.

β. Στο πρωτάθλημα Κ14 οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται – ημεδαποί και αλλοδαποί – με δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή με προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Τ. και με κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή Ποδοσφαιριστές με προσωρινό δελτίο δεν μπορούν να αγωνιστούν σε αγώνες μετά από τις 31-11- 2020 εκτός από δυο (2) αλλοδαπούς για των οποίων όμως έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση δελτίου και δεν έχουν απορριφτεί Ποδοσφαιριστής που είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΔΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωματείου με προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Τ. εκτός και εάν το σωματείο του δεν συμμετέχει σε κανένα πρωτάθλημα υποδομών της ΕΠΣΤ Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β).

γ. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων γηπέδου και οι διαστάσεις των εστιών είναι κανονικού αγώνα. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 35΄ λεπτών, με ανάπαυλα 5΄ λεπτών και θα χρησιμοποιείται κανονική μπάλα (5 άρα). .

δ. Το πρωτάθλημα Κ14 θα διεξαχθεί σε δύο γύρος και οι όμιλοι θα συγκροτηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣΤ.

ε. Θα τηρηθεί βαθμολογία . στ. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι και δέκα οκτώι (18) ποδοσφαιριστές στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι πέντε (5) αλλοδαποί. • Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά επτά (7). Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου. • Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ16-Κ14

Ο αριθμός των ομίλων και αντίστοιχα των ομάδων που θα συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς , θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, και αφού προηγουμένως κατατεθούν οι δηλώσεις συμμετοχής. Θα τηρείται βαθμολογία σε κάθε όμιλο ξεχωριστά.

Μετά το πέρας της Α’ φάσης του πρωταθλήματος το τέλος δηλαδή του β’ γύρου, στην επόμενη φάση (Β’) προκρίνονται οι 4 πρώτες βαθμολογικά ομάδες κάθε Ομίλου.

Ο δύο πρώτοι κάθε Ομίλου θα παίξουν χιαστί στα ημιτελικά (νοκ-άουτ ματς). Ο τελικός διεξάγεται με τους νικητές των δύο ημιτελικών Στους ημιτελικούς (νοκ-άουτ ματς) και στους τελικούς (μεγάλο και μικρό) σε περίπτωση ισοπαλίας του αγώνα στην κανονική του διάρκεια, διεξάγεται η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.

Εάν δημιουργηθεί ένας όμιλος στην επόμενη φάση (Β’) προκρίνονται οι 4 πρώτες βαθμολογικά ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν ο πρώτος με τον τρίτο και ο δεύτερος με τον τέταρτο (νοκ-άουτ ματς). Ο τελικός διεξάγεται με τους νικητές των δύο ημιτελικών

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο τμημάτων της αυτής ομάδας στους ημιτελικούς και τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής.

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ12

α. Στο πρωτάθλημα Κ12 θα συμμετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2009 και νεότεροι.

β. Στο πρωτάθλημα Κ12 οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται: Α. Οι ημεδαποί με πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία προσφάτου εκδόσεως (τελευταίο έτος), θεωρημένη από το Δήμο και με κάρτα υγείας. Β. Οι αλλοδαποί με το πρωτότυπο του διαβατηρίου τους (όχι φωτοτυπία) ή με πιστοποιητικό γέννησης της χώρας προέλευσής τους, μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη από δικηγόρο και με την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό) και την Ε.Π.Σ.Τ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ.

γ. Το πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ12 σε περίπτωση δυσχερών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να διακοπεί για χρονικό διάστημα, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

δ. Οι αγώνες της κατηγορίας Κ12 θα διεξάγονται , σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα ορίζει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της αγωνιστικής ημέρας και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των άλλων κατηγοριών.

ε. Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και ένα (1) έτος (μεγαλύτερο). Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει οκτώ παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί εννέα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννέα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.

στ. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο διαστάσεων 60 Χ 45 μ., δηλαδή το μισό ενός κανονικού γηπέδου. Οι εστίες του γηπέδου θα είναι διαστάσεων 5 μ. μήκος και 2 μ. ύψος, και η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 4άρα (τεσσάρα).

ζ. Διαιτητής: όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».

η. ΥΠΑΡΧΟΥΝ κόκκινες ή κίτρινες κάρτες, ΥΠΑΡΧΟΥΝ χτυπήματα πέναλτι 8 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος ΙΣΧΥΕΙ ο κανόνας του οφσάιντ ΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΥΤ εκτελείται με τα χέρια.

Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δύο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού ( ή γραμμές υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα.

Όταν η ομάδα ξεκινά την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από τη γραμμή και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή.

Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου. Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.

Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα.

Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή του τέρματος, τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα, με την μπάλα να τοποθετείται τρία μέτρα από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός.

Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει – περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου), από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (άουτ).

Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί ( η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα, η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.

Δεν επιτρέπεται η έναρξη ή η συνέχιση αγώνα, εφόσον οποιαδήποτε ομάδα έχει λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές/τριες. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ τα αποτελέσματα των αγώνων.

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ10

α. Στο πρωτάθλημα Κ-10 θα συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι το έτος 2011 και νεότεροι

β. Στο πρωτάθλημα Κ-10 οι ποδοσφαιριστές / ποδοσφαιρίστριες θα αγωνίζονται:

1. Οι ημεδαποί με πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης (τελευταίο έτος), θεωρημένο από το Δήμο και κάρτα υγείας

2. Οι αλλοδαποί με το πιστοποιητικό γεννήσεως της χώρας προέλευσής τους, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και με πρόσφατη φωτογραφία, θεωρημένο από επίσημο μεταφραστικό γραφείο, μαζί με την κάρτα υγείας,. Οι αγώνες της κατηγορίας Κ-10 θα διεξάγονται κυρίως, Κυριακή και, κατ’ εξαίρεση, Σάββατο σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα επιλέξει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών.

Σε περίπτωση δυσχερών καιρικών συνθηκών ενδέχεται το πρωτάθλημα να διακοπεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

γ. Οι φάσεις διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα ανακοινωθούν με νεότερη συμπληρωματική προκήρυξη.

δ. Οι αγώνες θα διεξάγονται με τη παρουσία διαιτητή με σημαντικότερο σκοπό τη διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το πνεύμα του <<ευ αγωνίζεσθαι>>..

ε. Η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με επτά ( 7 ) ποδοσφαιριστές ( 6 + 1 τ/φ ) και ο αγώνας θα διεξάγεται σε γήπεδο 30 – 35μ. Χ 45 – 50μ. με εστίες διαστάσεων 2 Χ 3μ , σε δύο ημίχρονα διάρκειας 30′ το καθένα με ενδιάμεση ανάπαυλα 10′ και μέγεθος μπάλας Νο- 4 .

ζ. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10 ) αθλητές/τριες, από τους οποίους οι τρεις (3) ή περισσότεροι/ες θα είναι αλλαγές. Αλλαγές μπορούν να γίνονται χωρίς όριο και πραγματοποιούνται στη μέση του γηπέδου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΚΤΗΣ Όταν η διαφορά τερμάτων φθάνει πάνω από τα τέσσερα (4) τέρματα, η ομάδα που υπολείπεται στα τέρματα χρησιμοποιεί ένα (1) επιπλέον παίκτη και όταν η διαφορά τερμάτων πέσει κάτω των τεσσάρων (4), ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγώνος και συνεχίζεται με τη προβλεπόμενη αριθμητική σχέση.

Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν: ■ Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο παίκτη ■ Κρατά ή σπρώχνει ένα αντίπαλο παίκτη ■ Πιάνει τη μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα ■ Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.

η. ΔΕΝ ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες, ΥΠΑΡΧΟΥΝ χτυπήματα πέναλτι 6 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος ΔΕΝ ισχύει το οφ σάιντ

Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δύο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού (ή γραμμές υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα.

Όταν η ομάδα ξεκινά την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από τη γραμμή και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή.

Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου. Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.

Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα.

Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή του τέρματος, τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με τη μπάλα να τοποθετείται ένα μέτρο από την εστία και η αντίπαλη ομάδα τοποθετείται πίσω από τη γραμμή πίεσης .

Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντός της γραμμής πίεσης μόνον όταν ένας παίκτης υποδεχτεί τη μπάλα από τον τερματοφύλακα.

Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να περάσει τη μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα .

Αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου. Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χέρια.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από τη λήξη του πρώτου αγώνα και την έναρξη του δεύτερου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής.

2. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ή πλαστοπροσωπείας ποδοσφαιριστή / -ών, θα επιβληθούν στην υπαίτια ομάδα οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

3. Ποδοσφαιριστές που έχουν πρόβλημα οράσεως, υποχρεούνται να φέρουν στους αγώνες ειδικά γυαλιά, αλλιώς η συμμετοχή τους δεν θα επιτρέπεται και ο αγώνας δεν θα διεξάγεται με υπαιτιότητα του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

1. Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να έχει γιατρό – υπεύθυνο α΄ βοηθειών σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης γιατρού – υπευθύνου α΄ βοηθειών, ο αγώνας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

2. Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της.

3. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών, κατά την κρίση της, μπορεί να ζητήσει έκθεση παρατηρήσεων από τον γιατρό του αγώνα.

4. Σε αγώνες ουδέτερου γηπέδου γιατρός – υπεύθυνος α΄ βοηθειών ορίζεται από την ΕΠΣΤ και τα έξοδα βαρύνουν εξ ημισείας της διαγωνιζόμενες ομάδες. Στους αγώνες του πολεοδομικού συγκροτήματος της περιφερειακής ενότητας

ΑΡΘΡΟ 6  : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό αγώνων των πρωταθλημάτων. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους. Η διοργανώτρια ΔΥΝΑΤΑΙ, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ή άλλο σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Σ.T. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

2. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των ομάδων τους που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών ΜΟΝΟΝ από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Τ. στο διαδίκτυο (www.epst.gr).

3. Έγγραφα αιτήματα σωματείων για αναβολή π.χ. για σχολική εκδρομή [συνοδεύεται από έγγραφο του σχολείου φοίτησης έξι (6) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ] ή ασθένεια [ θα βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ] ή για συμμετοχή τουλάχιστον δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστών σε αγώνες των ελληνικών εθνικών ομάδων που εντάσσονται στο αναγνωρισμένο πρόγραμμα αγώνων της UEFA ή των μικτών ομάδων της Ένωσής μας ή των ομόρων Ενώσεων που εντάσσονται στο αναγνωρισμένο πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΟ ή συμμετοχή ομάδος σε διεθνές τουρνουά του εξωτερικού ή τροποποίηση του προγράμματός τους θα εξετάζονται μόνον στην περίπτωση που θα υποβληθούν επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, εξαιρουμένης της τελευταίας περιπτώσεως του διεθνούς τουρνουά για την οποία απαιτείται η υποβολή του αιτήματος τουλάχιστον ένα ( 1 ) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης του τουρνουά και επιπλέον η αναβολή δε δύναται να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες αγωνιστικές.

Στην περίπτωση που τα αιτήματα δεν υποβληθούν στις προβλεπόμενες προθεσμίες ΔΕΝ θα εξετάζονται και, κατά συνέπεια, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.

Αιτήματα για μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά από τη διοργανώτρια κατά τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος εφόσον προκύπτει βαθμολογικό ενδιαφέρον από τις εμπλεκόμενες ομάδες.

Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της διάρκειας των πρωταθλημάτων η διοργανώτρια δύναται να ορίσει συγκεκριμένους αγώνες από τους οποίους προκύπτει βαθμολογικό ενδιαφέρον,όπως διεξαχθούν σε κοινή ημέρα και ώρα.

Οι αναβληθέντες αγώνες επανορίΖονται με απόλυτη κρίση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας, λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος εντός του χρονοδιαγράμματος και χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στο σωματείο να αιτείται νέα αναβολή, οι δε ομάδες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή φαξ από τη διοργανώτρια (άρθρο 22 παρ.2 ΚΑΠ).

4. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων μπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ΄ εξαίρεση και άλλη μέρα ή ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιμος λόγος, η σε περίπτωση προβλήματος χρήσης του γηπέδου από τη γηπεδούχο ομάδα είναι επιτρεπτή η αντιστροφή της έδρας του αγώνος στον α’ γύρο, με αντίστοιχη υποχρέωση στον β’ γύρο του πρωταθλήματος,

ΑΡΘΡΟ 7  : ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

1. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ.Α. από το διαιτητή. Σε αυτό οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έλαβαν γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση που επιθυμούν να υποβάλουν. Το Φ.Α. υπογράφεται υποχρεωτικά και από τους αρχηγούς των ομάδων.

2. Στο Φ.Α. αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο των υπευθύνων της κάθε ομάδας και κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές.

ΑΡΘΡΟ 8  : ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ

1. Ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει το γήπεδο ως κατάλληλο ή ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του αγώνα

2. Ο αγώνας δεν τελείται εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει το γήπεδο ακατάλληλο και η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών με νέα απόφασή της, επανορίζει το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα.

3. Τα σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο γήπεδο είναι υποχρεωμένα να το παραχωρούν (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων παίδων ,K16,K14,K12,K10 που θα ορίζει η επιτροπή.

Σε περίπτωση μη παραχώρησης του γηπέδου, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων δεν θα ορίζει αγώνες των τμημάτων υποδομών των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 9  : ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

1. Στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες και φιλάθλους των διαγωνιζόμενων ομάδων που προβαίνουν σε ενέργειες δυσφήμισης του αθλήματος του ποδοσφαίρου, θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, τον Πειθαρχικό Κώδικα και την παρούσα προκήρυξη.

2. Η ομάδα που θα θεωρηθεί υπαίτια βίαιων πράξεων, θα τιμωρείται με τον οριστικό αποκλεισμό της από το πρωτάθλημα της κατηγορίας όπου αγωνίζεται, και πέραν της επιβολής ποινής που προβλέπεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς και την παρούσα προκήρυξη, θα της επιβάλετε και ανάλογο πρόστιμο.

3. Η ομάδα που θα θεωρηθεί υπότροπη πειθαρχικού παραπτώματος της αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή (ηλικιακά μεγαλύτερου της κατηγορίας που αγωνίστηκε) και της πλαστοπροσωπείας (συμμετοχή αθλητή με όνομα ετέρου), θα τιμωρείται ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και αποβολής της από το πρωτάθλημα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε Π Σ T..

4. Οι διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο. Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών εφαρμόζονται πλήρως στους αθλητές των κατηγοριών K16,K14 και K12 Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να κρίνει εξόφθαλμες παραβάσεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και της παρούσας Προκήρυξης, αρκούσης της αναγραφής αυτών στο Φ.Α. από το διαιτητή και της έγγραφης αναφοράς του ενδιαφερομένου σωματείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις, περιοριστικά: α. της στέρησης δελτίων αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή προσωρινού δελτίου Ε.Π.Σ.Τ., ή πιστοποιητικού γεννήσεως ή διαβατηρίου, β. της στέρησης κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών θεωρημένης από την Ε.Π.Σ.Τ., γ. της επαναχρησιμοποίησης αθλητή που αντικαταστάθηκε ή αποβλήθηκε, δ. της χρησιμοποίησης αθλητή ηλικιακά μεγαλύτερου του επιτρεπομένου ορίου της κατηγορίας που αγωνίστηκε , ε. της συμμετοχής αθλητή σε αγώνα δύο τμημάτων της ίδιας κατηγορίας και στ. της πλαστοπροσωπείας

5. Οι ως άνω ποινές που επιβάλλονται σε Πρωταθλήματα Υποδομών των σωματείων εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα ανδρών δεν εκτίονται σε Πρωταθλήματα Υποδομών

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ, ΤΕΛΕΣΗ, ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

1. Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνούν ώστε να προσέρχονται κανονικά στους προγραμματισμένους αγώνες του πρωταθλήματος της κατηγορίας ή των κατηγοριών που συμμετέχουν. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του αγώνα.

2. Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, επαναλαμβάνεται με ορισμό της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών από το λεπτό και το σκορ που διακόπηκε και με τους ίδιους όρους.

3. Η απόφαση μη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τους αρχηγούς των δύο ομάδων.

4. Ομάδα που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας (ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται με έγγραφο προς την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα ), θεωρείται ότι, αποχώρησε με τη θέλησή της και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες του πρωταθλήματος της κατηγορίας που συμμετέχει της αγων. περ. 2018 – 2019. Στην περίπτωση αυτή η κατατεθείσα εγγύηση των 100,00 € δεν επιστρέφεται στο σωματείο, ακόμη και στην περίπτωση της μη προσέλευσης της ομάδας από τον πρώτο αγώνα.

5. Δεν δικαιολογείται αναβολή αγώνα λόγω συμμετοχής ομάδας σε μη αδειοδοτημένο ιδιωτικό τουρνουά. Σε περίπτωση που σωματείο θα δηλώσει αδυναμία να κατέλθει να αγωνιστεί σε αγώνα, επικαλούμενο τη συμμετοχή αθλητών του σε τουρνουά, σε σχολικές εκδρομές και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες, χωρίς να προσκομίσει τα αναφερόμενα έγγραφα της παράγρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσης προκήρυξης, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 3 – 0 και τρεις (3) βαθμούς. Σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιας πράξης, η ομάδα θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας που αγωνίζεται και δεν της επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση των 100,00 € , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Τ..

6. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ανώτερης βίας ή χωρίς υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων), ο αγώνας επανορίζεται. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών φροντίζει, σε αυτή την περίπτωση, να οριστεί διαιτητής και γιατρός – υπεύθυνος α΄ βοηθειών για τον συγκεκριμένο αγώνα. Ο αναβληθείς αγώνας ορίζεται για το επόμενο σε εύθετη ημερομηνία που θα αναζητηθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών.

7. Σωματείο το οποίο στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 αποχώρησε από το Πρωτάθλημα Υποδομών μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών χωρίς να ενημερώσει εγγράφως τη διοργανώτρια αρχή για το δεδικαιολογημένο της αποχώρησής της, δεν μπορεί να λάβει μέρος στο νέο πρωτάθλημα, παρά μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Τ..

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Η συμμετοχή ποδοσφαιρικού σωματείου σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ή ΤΗΣ ΕΠΣT ( Άρθρο 10 παράγρ.6,7 Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων). Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα με τη συμμετοχή ομάδων σωματείων-μελών της Ένωσης είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ μετά από την έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου της Ε.Π.Σ.T για τους διοργανωτές αυτών και την προέγκριση της συμμετοχής για τα συμμετέχοντα Σωματεία, υποβαλλομένων στη συνεχεία των δηλώσεων συμμετοχής. Οι όροι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων αυτών θα πληρούν τους όρους διεξαγωγής των αγώνων της παρούσας προκήρυξης ανά κατηγορία ξεχωριστά. Η μη τήρηση της παραπάνω διαδικασίας προέγκρισης της συμμετοχής ομάδος Σωματείου της διοργανώτριας στους παραπάνω ποδοσφαιρικούς αγώνες, επισύρει την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από την ομάδα του σωματείου που συμμετέχει στα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών της Ένωσης και τον ετήσιο αποκλεισμό των ποδοσφαιριστών και των προπονητών που έλαβαν μέρος σ’ αυτά(Άρθρο 37 παράγρ. 5 τουΚΑΠ).

ΑΡΘΡΟ 12  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ομάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής τους και θα είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων .

2. Η χρήση των επικαλαμίδων είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές καθώς και τα γάντια από τους τερματοφύλακες.

3. Οι αντιπρόσωποι – υπεύθυνοι των σωματείων που δηλώνονται στη δήλωση συμμετοχής των σωματείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων.

4. Η παρακολούθηση των αγώνων όλων των κατηγοριών των παιδικών πρωταθλημάτων είναι δωρεάν για τους φιλάθλους.

5. Ποδοσφαιριστές που δεν μετέχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ.Τ. δεν δικαιούνται συμμετοχής στις μικτές ομάδες της Ε.Π.Σ.Τ. .

6. Σωματεία που δεν αποστέλλουν ποδοσφαιριστές τους, έπειτα από κλήση τους στις μικτές ομάδες, δεν θα ορίζονται αγώνες των αντίστοιχων τμημάτων τους στα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ.Τ..

ΑΡΘΡΟ 13  : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη 1. Θα ισχύει ότι αναφέρει η συνημμένη εγκύκλιος « Αγωνιστικοί κανόνες αναπτυξιακών ηλικιών 2020- 21» της ΕΠΟ. 2. θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Τ. που είναι και το μόνο υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Τ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής ή για την έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης, και μετά την έναρξη των αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΤΖΙΩΛΗΣ ΣΤ. ΠΑΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ