Σχολή προπονητών πάλης Γ΄ κατηγορίας

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού  ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πάλης η οποία θα λειτουργήσει στο διάστημα 01/06/2014 έως 12/9/2014 με σύνολο 200 εκπαιδευτικών ωρών.Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής καθορίζεται ως εξής:

 

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους

1. Τσουκλαράκη Ιωάννη  υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο

2. Τσούχλο Ιωάννη υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως μέλος

3,Τσενέκο Μιλτιάδη υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως μέλος

4.Λεωνάκη Στέργιο εκπρόσωπο της Ε.Ο.Φ.Π. ως μέλος

5. Γαρδεράκη Γεώργιο εκπρόσωπο της Ε.Ο.Φ.Π. ως μέλος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κουκά Ιωάννα υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

 

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο (Τρικαλινός) Τσιακάρας Νικόλαος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων.

Η σχολή λειτουργεί σε πέντε περιοχές Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα ,Ηράκλειο.

Αναπληρωτές Διευθυντές ορίζονται:

Κομοτηνή : Μπάρμπας Ιωάννης καθηγητής φυσικής αγωγής

Θεσσαλονίκη : Παγκαλίδης Ιωάννης καθηγητής φυσικής αγωγής

Τρίκαλα : Ζαϊράκης Δημήτριος καθηγητής φυσικής αγωγής

Αθήνα : Ζυγούρη Σταυρούλα καθηγήτρια φυσικής αγωγής

Ηράκλειο : Δεσκουλίδης Παράσχος καθηγητής φυσικής αγωγής

 

Διεξαγωγή μαθημάτων

 

Α. Πρακτικό μέρος

1. Κομοτηνή : αίθουσα πάλης συλλόγου Δημοκρίτειου

2. Θεσσαλονίκη: αίθουσα πάλης γυμναστηρίου Μίκρας

3. Τρίκαλα: αίθουσα πάλης συλλόγου ΣΒΑΤ

4. Αθήνα: αίθουσα πάλης Άτλα Καλλιθέας

5. Ηράκλειο: αίθουσα πάλης Παγκρήτειου σταδίου

 

Β. Θεωρητικό μέρος

1. Τρίκαλα : αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ Π.Θ.

2. Αθήνα : αμφιθέατρο ΕΟΦΠ  ολυμπιακό κέντρο άνω Λιοσίων.

 

 

Το παράρτημα της σχολής  που λειτουργεί στα Τρίκαλα, διεξάγεται στο Γυμναστήριο του Σ.Β.Α. Τρικάλων με Αναπληρωτή Διευθυντή της σχολής προπονητών τον κο Δημήτριο Ζαϊράκη και εκπαιδευτές (στα πρακτικά μαθήματα) τους κκ Χρήστο Παγγέα, Σπυρίδων Ντάνη, Νικόλαο Καραβέντζα, Χαρίλαο Χονδρονάσιο, Ερμή Δημητρόπουλο και Τρύφωνα Πελετίδη.

 

Η σχολή πάλης Γ΄ κατηγορίας είναι η βασική Σχολή για τη θεμελίωση των απαραίτητων προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

Με βάση το θεμελιακό αυτό χαρακτήρα της, το πρόγραμμα σπουδών της σχολής Γ΄ κατηγορίας έχει ως κυρίαρχο σκοπό την παροχή των βασικών γνώσεων για την άσκηση της προπονητικής κυρίως σε επίπεδο αρχαρίων αθλητών πάλης.

 

Η δομή της σχολής αποτελείται από τρεις περιόδους. Τη διδακτική, την εξεταστική και  κατάθεσης εργασιών και την περίοδο εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Ακόμα, προβλέπεται και μια επιπλέον περίοδος, αυτή της επανεξέτασης, για τους σπουδαστές που δεν πέτυχαν στις εξετάσεις.

Με γνώμονα τον σκοπό της βασικής αυτής Σχολής, το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από μαθήματα θεωρητικά και πρακτικής εφαρμογής, που καλύπτονται σε 200 συνολικά διδακτικές ώρες:

 

Α) Θεωρητική εκπαίδευση, εξήντα (60) ώρες

Β) Πρακτική εκπαίδευση, εκατόν σαράντα (140) ώρες

Γ) εξετάσεις

Δ) Αποτελέσματα

Ε) Φοίτηση

 

Α)  Θεωρητική εκπαίδευση, εξήντα (60) ώρες στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

 

Τα θεωρητικά μαθήματα, που στηρίζουν το προπονητικό έργο, καλύπτονται σε 60 ώρες.

Τα μαθήματα είναι : Γενική Προπονητική, Ειδική Προπονητική, Αθλητική Ψυχολογία, Εργοφυσιολογία, Αθλητιατρική-Ειδική Τραυματολογία, Μέθοδοι διδασκαλίας, Διατροφή, Οργάνωση-διοίκηση, Παιχνίδι, Πρώτες Βοήθειες, Εμβιομηχανική, Ανατομία, Παιδαγωγική.

 

Β) Πρακτική εκπαίδευση, εκατόν σαράντα (140) ώρες

 

Τα μαθήματα πρακτικής εφαρμογής, που έχουν ως αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής την τεχνική και τακτική της πάλης, καλύπτοντας 140 ώρες διδασκαλίας.

Τα μαθήματα είναι :

1.Βασική τεχνική της Ολυμπιακής πάλης (ελληνορωμαϊκή- ελεύθερη-πάλη στην άμμο)

2. Αμυντική και τεχνικοτακτική προετοιμασία της ολυμπιακής πάλης (ελληνορωμαϊκή- ελεύθερη-πάλη στην άμμο)

3. Ερμηνεία των κανονισμών ολυμπιακής πάλης (ελληνορωμαϊκή- ελεύθερη-πάλη στην άμμο)

3. Βασική τεχνική μη ολυμπιακής πάλης (grappling – mma)

4.Αμυντική και τεχνικοτακτική προετοιμασία της μη ολυμπιακής πάλης (grappling – mma)

5. Ερμηνεία των κανονισμών μη ολυμπιακής πάλης (grappling – mma)

 

 

 

Γ) εξετάσεις

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των σπουδαστών γίνεται με γραπτές (θεωρία) και πρακτικές εξετάσεις (πράξη).

Η εξεταστέα ύλη, που καθορίζεται από το διδάσκοντα το μάθημα, περιέχεται στη σχετική βιβλιογραφία, που προτείνεται από τον ίδιο, όπως και στις σημειώσεις του.

 

Εξεταστική περίοδος 10-11-12 Οκτωβρίου 2014

Κατά την εξεταστική περίοδο, που διαρκεί τρείς ημέρες, διεξάγονται:

 

  1. Πρακτικές εξετάσεις στην τεχνική και τακτική

α. της ολυμπιακής πάλης

β. της μη ολυμπιακής πάλης

 

  1. Γραπτές εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα, που στηρίζουν το προπονητικό έργο.

 

Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων (θεωρία και πράξη) : Τρίκαλα

 

Δ) Αποτελέσματα

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εξάγονται εντός δεκαημέρου από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο κύκλους εξετάσεων

  1. Πρακτική δοκιμασία και
  2. Θεωρητικά μαθήματα

Εξάγεται ο μέσος όρος βαθμολογίας

 

Οι σπουδαστές που αποτυγχάνουν σε ένα και στους δυο κύκλους μαθημάτων, παραπέμπονται για επανεξέταση στον κύκλο μαθημάτων που απέτυχαν.

Η επανεξέταση γίνεται εντός τριών μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Ε) Φοίτηση

 

1. Η παρακολούθηση των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική

2. Η φοίτηση θα ολοκληρωθεί σε είκοσι διδακτικές ημέρες

3. Οι κύκλοι διδασκαλίας της πράξης και της θεωρίας, ανά διδακτική ημέρα είναι πέντε.

4. Η ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών στα πρακτικά μαθήματα, όποτε τους ζητηθεί είναι υποχρεωτική.

5. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 90% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.Τη σχολή προπονητών πάλης θα παρακολουθήσουν 262 σπουδαστές- υποψήφιοι προπονητές.

 

   Ο διευθυντής της Σχολής

 

                                                                                     Νίκος Τσιακάρας