Σεμινάριο στο 3ο Δημοτικό για το πρόγραμμα Kids Athletics

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος   του ΣΕΓΑΣ σε συνεργασλία με την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου ( IAAF) για παιδιά Δημοτικών σχολείων έγινε σήμερα σεμινάριο στο 3ο Δημοτικό σχολείο Τρικάλων  απο τον σχολικό σύμβουλο φυσικής αγωγής Γιάννη Κουτσιώρα  . Ξεκινά έτσι η εφαρμογή του   Kids Athletics στα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς καθηγητές φυσικής αγωγής του Νόμου Τρικάλων .

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ KIDS ATHLETICS

 

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει συμφωνήσει για την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Έχει ως στόχο τη διάδοση και ανάπτυξη του Κλασικού Αθλητισμού, στα πλαίσια του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

files/IAAF_Kids_Athletics_-Greek.pdf

files/KidsAthletics_memo_odigion.xls

Βασικός άξονας δράσης, με τη συνδρομή και της ΙΑΑF, αποτελεί το πρόγραμμα Kids’ Athletics και στα πλαίσια του προγραμματισμού που έχει κάνει η IAAF για το Kids’ Athletics, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει επιλεγεί ως μία από τις Ομοσπονδίες στις χώρες υψηλού βαθμού προτεραιότητας, που έχει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του έργου.

Σχέδιο Εργασίας (project)
Η υλοποίηση του έργου ορίζεται λεπτομερώς από:
Χρονοδιάγραμμα: Η υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται έως και το Νοέμβριο του 2016.
Περιοχές – Σχολεία – Σωματεία: Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να προωθηθεί σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητας των Ε.Α.Σ. – Τ.Ε., με έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχει Σωματείο Στίβου.
Τα δεδομένα που συλλέγονται (περιφέρειες, πόλεις, σχολεία, σωματεία) καταγράφονται αναλυτικά και αποστέλλονται στην IAAF με το αντίστοιχο στατιστικό δελτίο (ανά 2 μήνες).
Πληθυσμός – Στόχος: Μέσα στη χρονική περίοδο που ορίζεται έως και το Νοέμβριο του 2016 θα πρέπει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικά 201.600 μαθητές Δημοτικών Σχολείων.

Εκπαιδευτές – Προσωπικό: Συνολικά θα απασχοληθούν στο έργο 576 προπονητές – εκπαιδευτές του προγράμματος.
Η ομάδα των 24 επικεφαλής εκπαιδευτών του προγράμματος απαρτίζεται από τους Τεχνικούς Συμβούλους των Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. που ήδη επιμορφώθηκαν και πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΕΠΑΚΑΒ.
Οι 24 επικεφαλής με τη σειρά τους εκπαιδεύουν ήδη ο καθένας 24 βασικούς καθηγητές του προγράμματος, οι οποίοι αποτελούν και το βασικό κορμό υλοποίησης του προγράμματος ανά Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.
Συνολικά δηλαδή, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 24×24= 576 άτομα.

Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην υλοποίηση του προγράμματος:
*Οργάνωση των μαθημάτων κατάρτισης των 24 Καθηγητών του Προγράμματος Kids’ Athletics.
*Ειδική υποστήριξη στο έργο με τεχνική και οργανωτική υποστήριξη.
*Παροχή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού.
*Ευθύνη κατοχής και κατανομής του αντίστοιχου kit με τον εξοπλισμό Kids’ Athletics στην περιφέρεια της Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. ανάλογα με το «καλεντάρι του Kids’ Athletics» στη συγκεκριμένη περιφέρεια.
*Στατιστικές εκθέσεις ανά μήνα στην Επιτροπή Ανάπτυξης, με:
*Σχολείο, φορέα, Αθλητικό Σωματείο που έλαβε μέρος στο πρόγραμμα.
*Ημερομηνία τέλεσης του προγράμματος.
*Αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν.
*Φωτογραφικό υλικό ανά εκδήλωση.
*Βασικό σημείο η καταγγελία και ακύρωση της συμφωνίας σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω.
*Πρόταση υλοποίησης του προγράμματος

Αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί ένα μεγάλο εγχείρημα η προσέγγιση 201.600 παιδιών σε όλη την Ελλάδα μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υλοποιούμε ετησίως 650 – 700 προγράμματα Kids Athletics σε όλη την επικράτεια, με 80-100 παιδιά η κάθε διοργάνωση.

Ο στόχος είναι μεν εφικτός αλλά απαιτείται πολύ καλή οργάνωση και προγραμματισμός.
Θέτοντας τις βασικές προτεραιότητες στον άξονα υλοποίησης θα πρέπει σε κάθε Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. να κινηθούμε προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Δημοτικό Σχολείο:    Στόχος του προγράμματος η εφαρμογή του στο Δημοτικό Σχολείο, ώστε να έρθει ο μαθητής σε απευθείας επαφή με τον κλασικό αθλητισμό.
Απαραίτητος ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας με τα κατά τόπους Γραφεία και Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκτός από την απαιτούμενη άδεια εισόδου στα Σχολεία από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, πρόταση της Επιτροπής Ανάπτυξης είναι η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει σε βάση ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ με το Υπουργείο Παιδείας και κατ’ επέκταση με τα Γραφεία Εκπαίδευσης.

Δημιουργία Κέντρων Υλοποίησης και Εφαρμογής Kids’ Athletics: Σταθερά κέντρα εφαρμογής του προγράμματος για την υποδοχή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων στις μεγάλες πόλεις στην περιοχή αρμοδιότητάς σας και όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις.

Αθλητικό Σωματείο:   Το πρόγραμμα υλοποιείται στο αθλητικό σωματείο, στις κατά τόπους Ε.Α.Σ., σε κεντρικές εκδηλώσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σωματείο – Ε.Α.Σ. / Τ.Ε.: Ενεργοποίηση του ρόλου των Ε.Α.Σ. και κατ΄ επέκταση των Σωματείων στις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Πρέπει να θεσμοθετηθούν και να υλοποιηθούν από τις κατά τόπους Ε.Α.Σ. αγωνιστικές δράσεις kids’ athletics 3-4 φορές το χρόνο, όπως επίσης και να παρακινηθούν τα Σωματεία για διεξαγωγή δράσεων Kids’ Athletics «εσωτερικά» σε κάθε Σωματείο.

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μετά και τη συμφωνία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να επιδιωχθεί η ένταξη του προγράμματος στα Π.Α.Γ.Ο. που υλοποιούν οι Δήμοι (στην κατηγορία των Π.Α.Γ.Ο. «Καινοτόμες Δράσεις») και η υλοποίηση σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Βασική παράμετρος πριν την έναρξη του προγράμματος τοπικά είναι η καταγραφή δημογραφικών στοιχείων και κατανομής των μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, όπως επίσης και η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα επίδειξης απλώς, αλλά ένα σημαντικό όπλο στα χέρια μας, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, όπου και προπονητικά το τοπίο είναι συγκεχυμένο, ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να παρέμβουμε, να οδηγήσουμε το παιδί στο στίβο αλλά να το κρατήσουμε εκεί μέχρι και την ηλικία που θα αρχίσει πλέον να μπαίνει σε «αγωνιστική δράση».