Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του Διγενή Νεοχωρίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΑΟ Διγενή Νεοχωρίου:

Πρόεδρος  Παπαδημητρίου Δήμος
Αντιπρόεδρος  Ζιώγκος Δημήτριος
Γενικός γραμματέας  Ζαφείρης Αθανάσιος
Γενικός Αρχηγός  Ρίζος Δημήτριος
Ταμίας  Κυρίτσης Γρηγόριος
Μέλη  Βισβίκης Κωνσταντίνος, Κοσμάς Ευάγγελος

Αναπληρωματικά μέλη Κάρρας Φώτιος, Μιχαήλ Ευάγγελος