Σημαιάκια…

Με το παπί ο Χρήστος ο υπάλληλος του σταδίου μαζεύει τα κοντάρια με τα σημαιάκια . Ένας είναι για όλο αυτό το συγκρότημα…