ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΕ/ Δηλώσεις Γιώργου Μοσχάκη στο Καρπενήσι