Τροποποιήθηκε σε Α.Ο. Τρίκαλα το καταστατικό του Φλαμουλίου

Με την υπ’αριθμ. 22/2014 διάταξη τροποποίησης καταστατικού του Ειρηνοδίκη Τρικάλων εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ» και η αλλαγή της επωνυμίας του σε ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ», με έδρα τα Τρίκαλα και σκοπό τον αναγραφόμενο στο εγκριθέν από 12-07-2014 καταστατικό του.
Τρίκαλα 17 Ιουλίου 2014
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Γεώργιος Παναγιώτου.