Βοήθεια του Ερασιτέχνη ΑΟΤ στους πληγέντες

Αρωγός στην προσπάθεια της Θύρας 4 Α Ο Τρίκαλα, για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και ο Ερασιτέχνης Α Ο Τρίκαλα. Δείχνοντας την ευαισθησία οι θεματοφύλακες της ιδέας του ΑΟΤ διέθεσαν ένα χρηματικό πόσο για την προμήθεια αγαθών που θα διατεθεί στους πληγέντες της Καρδίτσας . Ευχαριστούμε όσους συμπαραστέκονται στην προσπάθεια μας, αναφέρει η ανακοίνωση της λέσχης των φίλων του ΑΟΤ.