Ξεκίνημα έργων στο Αθλητικό Κέντρο Σωτήρας για Ερασιτέχνη ΑΟΤ

Στα πλαίσια του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Τρικάλων ,Κολυμβητήριο,κλειστό Μπάρας & Κατσιμίδου,αποδυτήρια Γλίνους) &
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ» ,  εντάχθηκε και το υποέργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ για τον Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα σε οικόπεδο στη Σωτήρα Τρικάλων δίπλα στο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου .  

Προϋπολογισμού εργασιών 338.709,68 € και Φ.Π.Α. 81.290.32 €, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 420.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας
Θεσσαλίας Πρόγραμμα – 2014ΕΠ01700022 της ΣΑΕΠ 017.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, λήγει την 10η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στην Διαύγεια.