Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου και Μαθητών Δημοτικών Σχολείων στο ΤΕΦΑΑ

Η ειδικότητα του Κλασικού Αθλητισμού της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διοργανώνει το 6ο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 4ο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της πόλης των Τρικάλων. Σκοπός των αγώνων αυτών είναι να δοθεί η χαρά της συμμετοχής στους αγώνες ανωμάλου δρόμου, στις 14/05/2019 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΔ.

1. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Δρόμος 3000μ. Ανδρών
Δρόμος 2000μ. Γυναικών
Δρόμος 1000μ. Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες θα πάρουν μέρος ατομικά (ατομική βαθμολογία) αλλά και ομαδικά κατά σχολείο ή τμήμα (ομαδική βαθμολογία).
Α. Στους αγώνες μπορεί να πάρει μέρος όλη η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Β. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων θα αγωνιστούν στην απόσταση των 1000μ. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής κάθε σχολείου θα πρέπει να συμπληρώσουν τις έντυπες καταστάσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε κάθε όνομα μαθητή ή μαθήτριας που μετέχει με την ομάδα του συγκεκριμένου σχολείου θα αντιστοιχεί ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός με τον οποίο θα αγωνιστεί στον αγώνα και ο οποίος θα δοθεί πριν την εκκίνηση.
Κάθε ομάδα (σχολείο) μπορεί να πάρει μέρος με όχι λιγότερα από 3 άτομα. Και αυτό γιατί για να βαθμολογηθεί κάποια ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να τερματίσουν 3 μαθητές-τριες τουλάχιστον. Κάθε Σχολείο μπορεί να πάρει μέρος με 6 μαθητές και 6 μαθήτριες.
Παράλληλα με τους αγώνες ανωμάλου δρόμου θα διεξαχθούν και διάφορες άλλες αθλητικές δραστηριότητες (αθλήματα του στίβου σε παιγνιώδη μορφή, Kid’s Athletics).
Συνιστάται στους μετέχοντες να προηγηθεί οπωσδήποτε ιατρικός έλεγχος αφού η συμμετοχή στους αγώνες γίνεται με προσωπική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στο e-mail sefaarun@pe.uth.gr
3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολόγησης που ισχύει σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, θα ισχύσει η ατομική βαθμολογία όπου ο 1ος νικητής παίρνει 1 βαθμό, ο 2ος 2 , ο 3ος 3 κ.λ.π. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς θα είναι η νικήτρια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 2η ομάδα με τους αμέσως λιγότερους βαθμούς, η επόμενη ομάδα με τους ακόμη λιγότερους βαθμούς θα είναι η 3η κ.λ.π. Για να βαθμολογηθεί μια ομάδα θα πρέπει να τερματίσουν τουλάχιστον τρεις (3). Στην ομάδα που θα έχει περισσότερους από 3 τερματίσαντες αθλητές θα υπολογιστούν για τη βαθμολογία, οι 3 καλύτεροί της (οι 3 καλύτερες θέσεις).

4. ΕΠΑΘΛΑ
Ατομικές διακρίσεις
Στους πρώτους νικητές-τριες θα δοθούν βαρύτιμα κύπελλα, μετάλλια, διπλώματα. Στους δεύτερους και τρίτους νικητές θα δοθούν μετάλλια και διπλώματα. Από τον 4ο νικητή και μετά αναμνηστικά διπλώματα.

Ομαδικές διακρίσεις
Στις τρεις πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας (ανδρών, γυναικών, σχολείων και τμημάτων) θα δοθούν: μετάλλιο και δίπλωμα.

6. ΓΕΝΙΚΑ
Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ

Απονομή επάθλων: Mετά το πέρας των αγώνων οι νικητές να προσέρχονται στο χώρο απονομών για την απονομή των επάθλων.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Βουτσελάς Βασίλειος ΤΕΦΑΑ – Π.Θ.

Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και γενικά για το πρόγραμμα των αγώνων στο τηλέφωνο: Βασίλης Βουτσελάς: 6945336914, sefaarun@pe.uth.gr