Χωρίς φιλάθλους τα φιλικά

Η διεξαγωγή φιλικών αγώνων λόγων των μέτρων προστασίας για το κορωνοϊό, και μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης πραγματοποιείται αυστηρά «ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ»- υπεύθυνη η γηπεδούχος ομάδα- ενώ πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας πρωτοκόλλου για τα οποία έχει ενημερώσει η Γ.Γ.Α και από τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες.
Επιτρέπεται μόνο η παρουσία των ομάδων, των αξιωματούχων και των τηλεοπτικών συνεργείων.