Έως 31/8 εγγραφή αθλητών-τριών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΟΚ

Όλοι οι αθλητές οι οποίοι κατέχουν δελτίο πρέπει να κάνουν εγγραφή στη ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές και γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας αναλυτικά στο link: https://apps.basket.gr/documentation/
Η ταυτοποίηση για τους ενήλικες γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet,
για δε τους ανήλικους αθλητές η ταυτοποίηση θα γίνει από τον κηδεμόνα που έχει την γονική μέριμνα.
Καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι η 31/8/2022.