Ο Εύδωρος Τρικάλων νέα ομάδα -Προκήρυξη Β ΕΣΚΑΘ 2022-2023

Μια νέα Τρικαλινή ομάδα, ο Εύδωρος Τρικάλων, είναι στις 7 ομάδες του Β ομίλου της Β ΕΣΚΑΘ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συμμετέχουν επίσης, η Πράσινη γωνιά Τρικάλων και οι Ακαμάτες Φαρκαδόνας. Αναλυτικά η προκήρυξη:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας Ε.Σ.ΚΑ.Θ. δικαιούνται να πάρουν μέρος τα

παρακάτω σωματεία :

Α’ΟΜΙΛΟΣ  

1.ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2.Α.Ο.ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

3.ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΑΡΜΕΝΙΟΥ

4.ΑΔΜΗΤΟΣ ΒΕΛ/ΝΟΥ

5.ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΟΛ ΚΛΑΜΠ ΒΟΛΟΥ

6.ΙΩΛΚΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6

7.Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Β ΟΜΙΛΟΣ

1.ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

2.Γ.Σ.ΦΑΛΑΝΗΣ

3.ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΚ.

4.ΑΚΑΜΑΤΕΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

5.ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

6.ΕΝΩΣΗ Δ.ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

7.ΕΥΔΩΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που σωματείο ενώ

δικαιούται συμμετοχή δεν συμμετέχει ή δεν κατέβει να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες ή

αποσυρθεί απο το πρωτάθλημα, τότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναγράφονται στις

αντίστοιχες Γενικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο

Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. (ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Μυτιλήνης

Χαλκηδόνος τ.κ 38446 ΒΟΛΟΣ) το αργότερο μέχρι 15-08-22 και να περιλαμβάνουν τα

στοιχεία που προβλέπονται από (άρθρο 16 –Δηλώσεις Συμμετοχής, Γενικός Κανονισμός

Οργάνωσης, κ Διεξαγωγής Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ).

Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και

το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το γήπεδο που προτείνει.

Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 16-10-22.

Η κλήρωση των αγώνων αμφοτέρων των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

11-09-22 στην Λάρισα σε αίθουσα του ΕΒΕΛ και ώρα 10.00 π.μ. εφ΄όσον το επιτρέπουν

οι Υγειονομικές οδηγίες, σε αντίθετη περίπτωση θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα ανοιχτός

χώρος.

ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο

φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα (Κυριακή) ή και άλλη μέρα

εφ’ όσον δε παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την

έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος.

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην

καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο

το μέσο μετακίνησης του.

Σε περίπτωση που σωματείο δεν κατέβει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα του

πρωταθλήματος εκτός από τον μηδενισμό θα υφίσταται μείωση ενός βαθμού από τον

βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγων. περιόδου και μείωση ενός βαθμού από τον

βαθμολογικό πίνακα της επόμενης αγων.περ.2023-2024

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες

μπάλες molten.

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα

για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με τρείς (3) τουλάχιστον μπάλες.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην

περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί σε

κλειστό άλλης περιοχής της πλησιέστερης προς τα άλλα σωματεία του ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους

των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του ισχύοντος Αθλ. Νόμου.

Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.

Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους

απο πέντε (5) παίκτες τριάντα δύο (32) ετών και άνω (γεννηθέντες το 1991 και

μεγαλύτεροι).

Επίσης στην δωδεκάδα είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) αθλητών κάτω των

18 ετών (γεννηθέντες 2005 και νεώτεροι) χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους

στον αγώνα.

Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική

συμμετοχή αθλητών 18 ετών και κάτω.

Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος

του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 5 των κανονισμών

της Ε.Ο.Κ. ή που επιβάλλονται απο λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού

ληφθεί σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή

ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός

15 ημερών και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του γηπεδούχου σωματείου ο

αγώνας θα ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5 των κανονισμών

της Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες απο την τέλεση του

αγώνα και να συνοδεύονται απο το σχετικό παράβολο είκοσι (20) ευρώ, ή χρηματικό

ποσό είκοσι ευρώ που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.

Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή

του ΣΔΟΑ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους

συμφωνούν, αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμοδία για την επίλυση των κάθε

φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή

και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των

προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται, τα διάφορα πρωταθλήματα

και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων και αθλητών) μόνο τα διοικητικά

όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε

προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα σωματεία ,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-(coach),

υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται απο τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους

κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 13 ,Γενικός κανονισμός

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ ( (2) βαθμοί για τη νίκη, (1) βαθμός για

την ήττα συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από αδυναμία/άρθρο 21

Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε απο υπαιτιότητα).

Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14,σε συνδιασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36,

Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί απο

τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες-ήττες-μηδενισμοί).Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο

βαθμών ,τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους

αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες απο δύο(2), τότε καταρτίζεται

βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν,

στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

δ) Αν όμως απο τον πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν

να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε

όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

στ) Στην περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω

κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί σε δύο σωματεία, ακολουθείται η διαδικασία των

παραγράφων (α) και (β). Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων τότε

επαναλαμβάνεται, η διαδικασία της παραγράφου (γ).

Η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους

πόντους που δέχθηκε.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του πρωταθλήματος λόγω ανωτέρας βίας (πανδημίας ή

άλλης αιτίας ) θα ισχύσει ως τελική η βαθμολογία που διαμορφώθηκε κατά την διακοπή

του πρωταθλήματος με την προυπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του

πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του πρώτου γύρου και εφόσον δεν συνεχιστεί μέχρι το

τέλος του Μαίου τότε το πρωτάθλημα θα θεωρηθεί μη γενόμενο.

Γ) ΑΝΟΔΟΣ

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Από την Β ’Κατηγορία Ανδρών θα ανέλθουν στην Α-2 Κατηγ.δύο ( 2) σωματεία ήτοι ο

πρωταθλητής εκάστου ομίλου .

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η αμοιβή των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία , και ανέρχεται

στο ποσό των 13 ευρώ για κάθε διαιτητή, σύν τα έξοδα μετακίνησης .

Τα έξοδα μετακίνησης των σωματείων θα βαρύνουν τα ίδια.

Η αμοιβή των κριτών ανέρχεται στο ποσό των 8 €.έκαστος .

Οδική μετακίνηση 0,25 ανά χιλιόμετρο ( ανά αυτοκίνητο).

Η αμοιβή και η μετακίνηση των διαιτητών και κριτών βαρύνουν ισόποσα και τα δύο

σωματεία και θα καταβάλλεται πρίν την έναρξη του αγώνα.

Η τιμή των εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα οποία

και θα κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να

τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα

προβλέπουν οι κανονισμοί παιδιάς.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του

μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε

αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη ,είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες

βοήθειες από το ΕΚΑΒ η τον Ερυθρό Σταυρό.Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από

το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, ο αγώνας θα

αναβάλλεται ,και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια

Επιτροπή Πρωταθλημάτων .Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται το

πρόστιμο των 100Ευρώ.το οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης πρίν την

τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον

συγκεκριμένο αγώνα.

Επισημαίνετε ότι εφ’όσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και

αναβληθεί λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε διασώστη ,είτε πιστοποιημένου προσωπικού

στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρο Σταυρό ,τα έξοδα μετακίνησης του

φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο. Το αντίτιμο θα το καθορίζει η Ένωση

καταθέτουν στην Ένωση προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο ,πρίν την επανάληψη

του παιχνιδιού, αλλιώς θα μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η διαδυκτιακή κάλυψη των αγώνων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της

Ε.Σ.ΚΑ.Θ που καταρτίζει το πρόγραμμα των μεταδόσεων και είναι δεσμευτικό για τα

σωματεία. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της

παρούσης προκήρυξης ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν

αποχωρήσεις σωματείων και συμπλήρωση των ομίλων απο ομάδες της Β΄ Κατηγ. Το

γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του

(φιλοξενούμενο) για την μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που

δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την

παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το

Δ. Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη

των πρωταθλημάτων ,θα ισχύσουν σ’ αυτά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ Κ.ΖΕΙΚΟΣ