Τι ισχύει για αναβολή αγώνα σε περίπτωση θετικών περιστατικών κορωνοϊού

Με αφορμή τα πέντε θετικά περιστατικά κορωνοϊού που ανιχνεύθηκαν σε παίκτες και μέλη της ομάδας (δεν ήταν όλα σε ποδοσφαιριστές δηλαδή) του ΑΟ Τρίκαλα , ο κανονισμός ορίζει τα παρακάτω:

Αν στην ομάδα εντοπισθούν 5 ή περισσότερα κρούσματα σε αθλητές κατά τους δύο τελευταίους ελέγχους πριν τον αγώνα, τότε ο αγώνας αναβάλλεται.  

Αν στην ομάδα εντοπισθούν 5 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλητές σε δύο διαδοχικούς ελέγχους, τότε αναστέλλονται οι ομαδικές προπονήσεις για 7 ημέρες (συνεχίζεται η ατομική άθληση) και οι αθλητές επιστρέφουν στις ομαδικές προπονήσεις μετά από αρνητικό μοριακό τεστ την 7η μέρα από την ημερομηνία του τελευταίου κρούσματος. Στη συνέχεια η διαδικασία συνεχίζεται όπως πριν από την εμφάνιση κρουσμάτων, με τον εβδομαδιαίο έλεγχο.

Οι τρίτες επαφές (“η επαφή της επαφής”) κρούσματος Covid-19, δεν θεωρούνται μη προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό.
Για τις συρροές (περισσότερα από 2 κρούσματα) σε μια ομάδα, το Σωματείο, η Ομοσπονδία ή η Διοργανώτρια Αρχή αποστέλλουν άμεσα σχετική ενημέρωση προς την Υγειονομικής Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ (στο e-mail covid19@gga.gov.gr) και στη συνέχεια η ΓΓΑ θα
ενημερώνει αρμοδίως τον ΕΟΔΥ.

Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος σε κάποιο από
τα μέλη της ομάδας (αθλητές ή προπονητές), οι στενές, μη προστατευμένες
επαφές:
i. Χωρίς PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για δέκα ημέρες
από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η ατομική
άθληση επιτρέπεται.
ii. Με αρνητικό PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για επτά
ημέρες από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Η ατομική άθληση επιτρέπεται. Την 7 η ημέρα γίνεται PCR test και όσοι έχουν
αρνητικό αποτέλεσμα μπορούν να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις και
αγώνες.
2. Οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ, κατά τη διάρκεια της αποχής
από την αθλητική δραστηριότητα περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές τους και
τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Αθλητής ή μέλος της ομάδας
που εμφανίζει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα παραμένει στην οικία του και
ενημερώνει σχετικά τον Ιατρό του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας για αξιολόγηση
των ευρημάτων.
3. Συστήνεται οι στενές επαφές να κάνουν PCR τεστ 3 μέρες μετά την τελευταία
επαφή με το κρούσμα.