Τροποποίηση προκήρυξης Α1 και Α2 ΕΣΚΑΘ 2022-2023

Τροποποιήθηκαν τα 6 και 14 στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων Α1 και Α2 ΕΣΚΑΘ.

 

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που
πληρούν τους όρους των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του
ισχύοντος Αθλ. Νόμου.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι
12 αθλητές.
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα
Περισσότερους από έξι(6) παίκτες τριάντα δύο(32)ετών και
άνω (γεννηθέντες το 1991 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην 12άδα είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2)
αθλητών κάτω των 20 ετών (γεννηθέντες 2003 και μικρότεροι)
χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν
ισχύει η υποχρεωτική δήλωση αθλητών κάτω των 20 ετών.
Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές
και ο γυμνασίαρχος του αγώνα.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν οι παραπάνω δυο
περιορισμοί το παράπτωμα χαρακτηρίζεται αντικανονική
συμμετοχή αθλητή με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός
της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την
διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε
πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή
τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το
γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του
αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται ,και θα ορίζεται εκ νέου σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή
Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα
επιβάλλεται, πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται στο
ταμείο της Ενωσης πριν την τέλεση του αναβληθέντος
παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον
συγκεκριμένο αγώνα.
Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη
πόλη και αναβληθεί λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε
διασώστη, είτε πιστοποιημένου προσωπικούς στις πρώτες
βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό, τα έξοδα
μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο
σωματείο. Το αντίτιμο θα το καθορίζει η ένωση και θα το

καταθέτουν στην Ενωση προκειμένου να αποδοθεί στο
σωματείο, πριν την επανάληψη του παιχνιδιού, αλλιώς θα
μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ Κ.ΖΕΙΚΟΣ

 

Α2 ΕΣΚΑΘ

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που
πληρούν τους όρους των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του
ισχύοντος Αθλ. Νόμου.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι
12 αθλητές.
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα
Περισσότερους από έξι(6) παίκτες τριάντα δύο(32)ετών και
άνω (γεννηθέντες το 1991 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην 12άδα είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2)
αθλητών κάτω των 20 ετών (γεννηθέντες 2003 και μικρότεροι)
χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν
ισχύει η υποχρεωτική δήλωση αθλητών κάτω των 20 ετών.
Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές
και ο γυμνασίαρχος του αγώνα.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν οι παραπάνω δυο
περιορισμοί το παράπτωμα χαρακτηρίζεται αντικανονική
συμμετοχή αθλητή με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός
της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την
διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε
πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή
τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το
γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του
αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται ,και θα ορίζεται εκ νέου σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή
Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα
επιβάλλεται, πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται στο
ταμείο της Ενωσης πριν την τέλεση του αναβληθέντος
παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον
συγκεκριμένο αγώνα.
Επισημαίνετε ότι εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη
πόλη και αναβληθεί λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε
διασώστη, είτε πιστοποιημένου προσωπικούς στις πρώτες
βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό, τα έξοδα
μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο
σωματείο. Το αντίτιμο θα το καθορίζει η ένωση και θα το

καταθέτουν στην Ενωση προκειμένου να αποδοθεί στο
σωματείο, πριν την επανάληψη του παιχνιδιού, αλλιώς θα
μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ Κ.ΖΕΙΚΟΣ